Ważne

Trwają prace w siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy pl. Powstańców 4 w Warszawie. Projekt przebudowy został zatwierdzony w 2021 r. Z uwagi na poziom zaawansowania inwestycji i zaangażowanie środków publicznych MWKZ nie miał możliwości wstrzymania wcześniej uzgodnionych prac, podjęto jednak działania w zakresie ochrony najcenniejszych elementów wyposażenia wnętrz budynku.

W trakcie prowadzonych rozmów ustalono, iż mozaiki na czas prowadzenia robót budowlanych zostaną zdemontowane, w tym czasie wykonane zostaną konieczne prace konserwatorskie, a następnie przywrócone w pierwotne lokalizacje. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorów posiadających doświadczenie przy tego rodzaju działaniach. Zgodnie z deklaracją inwestora, po zakończeniu prac budowlanych mozaiki będą widoczne z poziomu ulicy przez szklane elewacje od strony Świętokrzyskiej i Wareckiej.

Comments are closed.

Close Search Window