Dokumentację zawierającą informacje niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” należy kierować wyłącznie do:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Dokumentację zawierającą informacje niejawne od klauzuli „Poufne” wzwyż należy kierować do:

Kancelarii Tajnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Kontakt:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. (022) 695 66 58
Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. (022) 695 65 08

Comments are closed.

Close Search Window