1.JPG
środa, 22 maja 2019, 08:24
Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków kamienicy wzniesionej w l. 1911-12, położonej przy ul. Sprzecznej 8 w Warszawie wraz z terenem posesji, z uwagi na więcej...

images/stories/articles.jpg
środa, 15 maja 2019, 10:32
W związku z doniesieniami medialnymi oświadczam, że nie uzgadniałem projektu rozbiórki trafostacji przy ul. Żelaznej 24 w Warszawie. W postanowieniu z dnia 23.04.2018 r. więcej...
1.JPG
wtorek, 07 maja 2019, 15:44
Podjąłem decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków kamienicy wzniesionej w l. 1898-99, położonej przy ul. Wileńskiej 9 w Warszawie wraz z terenem posesji, z uwagi na więcej...
1.jpg
wtorek, 07 maja 2019, 12:39
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru więcej...
1.JPG
piątek, 26 kwietnia 2019, 12:51
Jako patron wydarzenia wraz ze Stowarzyszeniem Drużyna Grodu Piotrówka zapraszam na pierwsze z comiesięcznego cyklu spotkań historycznych na Grodzisku Piotrówka więcej...

images/stories/articles.jpg
czwartek, 31 stycznia 2019, 18:43
Stwierdzam, że podawane w mediach informacje są nieprawdziwe. Budynek przy Srebrnej 16 w Warszawie nie znajdował się w rejestrze zabytków, lecz w gminnej ewidencji zabytków więcej...
przedpo_dot2019.jpg
środa, 30 stycznia 2019, 15:12
Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o więcej...
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g