P1200099.JPG
Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek kaplicy, położny w więcej...
mmin43095.png
Przedstawicielka radomskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Olga Stawczyk uczestniczyła w dwóch interesujących wydarzeniach. Reprezentowała urząd więcej...
images/stories/articles.jpg
Na podstawie Art. 84., Art. 87. ust. 1. oraz Art. 88. ust. 2. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 840), Mazowiecki więcej...
Vj4nffk5n.jpg
Pod honorowym patronatem prof. Jakuba Lewickiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbędzie się Mazowieckie Forum Dziedzictwa. To bezpłatne więcej...
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g