p1.jpg
poniedziałek, 20 stycznia 2020, 14:55
Informator przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Pobierz ulotkę w formacie więcej...
1.JPG
czwartek, 16 stycznia 2020, 16:18
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty więcej...
1.JPG
czwartek, 02 stycznia 2020, 01:22
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i więcej...
1.JPG
piątek, 20 grudnia 2019, 10:29
Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynku plebanii parafii św. Barbary, położonego w Warszawie przy ul. więcej...

sc1.jpg
poniedziałek, 15 lipca 2019, 15:57
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa więcej...
przedpo_dot2019.jpg
środa, 30 stycznia 2019, 15:12
Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o więcej...
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g