images/stories/articles.jpg
piątek, 19 lipca 2019, 08:42
W związku z usunięciem murali na szczytowych ścianach kamienic przy ul. Targowej informuję, że podejmę konsekwencje wobec osób, które wydały decyzję zezwalającą na więcej...
sc1.jpg
poniedziałek, 15 lipca 2019, 15:57
MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW ogłasza konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa więcej...
1.jpg
poniedziałek, 15 lipca 2019, 10:53
W dniu 12 lipca 2019 roku z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wspaniałego Człowieka i Naszego Drogiego Przyjaciela więcej...
1.jpg
czwartek, 11 lipca 2019, 08:53
Przedstawiamy zdjęcia Starej Pomarańczarni wykonane przez J. Szandomirskiego w 1966 roku: widoki elewacji, wnętrza Oranżerii oraz Teatru Stanisławowskiego przed remontem więcej...

images/stories/articles.jpg
czwartek, 31 stycznia 2019, 18:43
Stwierdzam, że podawane w mediach informacje są nieprawdziwe. Budynek przy Srebrnej 16 w Warszawie nie znajdował się w rejestrze zabytków, lecz w gminnej ewidencji zabytków więcej...
przedpo_dot2019.jpg
środa, 30 stycznia 2019, 15:12
Właściciele lub posiadacze zabytków będący osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi jednostkami organizacyjnymi mogą składać wnioski o więcej...
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g