W tym dziale odnajdą Państwo informacje na temat form ochrony i metod dokumentacji (ewidencjonowania) zabytków

Informujemy ponadto, iż w Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie gromadzone są decyzje o wpisie do rejestru zabytków z terenu całego kraju, do dostarczenia których zobligowani są Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków.

Informacje o lokalizacji obiektów i obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowane na podstawie decyzji przesłanych do Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dostępne są również na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Geoportal NID jest dostępny pod adresem: http://mapy.zabytek.gov.pl

Comments are closed.

Close Search Window