Ogłoszenia

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi działań przy zespole budynków Instytutu Weterynaryjnego przy ul. Grochowskiej informujemy, że obecny kształt inwestycji jest wynikiem konkursu z 2010 roku.

Pierwsze (i kluczowe) decyzje dotyczące projektu zostały wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków 31 października 2017 roku. W ww. decyzji znalazł się fragment „Planowane rozbiórki dotyczą obiektów [powinno być – elementów] wtórnych, nie posiadających walorów zabytkowych, których lokalizacja nie była podporządkowana zasadzie symetrycznej kompozycji pierwotnego założenia, są więc dopuszczalne pod względem konserwatorskim”. Uzgodnienia dokonywane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w późniejszym okresie dotyczyły niewielkich korekt pierwotnego projektu i były konsekwencją pozwolenia wydanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zespół budynków przy ul. Grochowskiej 272, zaprojektowany przez Władimira Nikołajewicza Pokrowskiego, powstał w latach 1898-1900 i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-789.

Comments are closed.

Close Search Window