Wydarzenia

21 czerwca Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, oraz jego zastępczyni Anna Grudzińska spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zabytków.

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy między Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków a organizacjami pozarządowymi. Marcin Dawidowicz podkreślił znaczenie wspólnych działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Mazowsza.

Podczas spotkania omówiono kluczowe wyzwania stojące przed ochroną zabytków w województwie mazowieckim, a także możliwości wsparcia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Przedstawiciele NGO-sów mieli okazję zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawić propozycje nowych inicjatyw.

Konserwator podkreślił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezwykle ważna dla efektywnej ochrony i promocji zabytków. Wspólne działania pozwalają nie tylko na lepsze zabezpieczenie obiektów historycznych, ale także na zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości dziedzictwa kulturowego.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał, że tematy takie jak Śródmieście, architektura drewniana, modernizm powojenny, zabytki techniki, zabytki obronne oraz urbanistyka rynków małych miast są szczególnie istotne i priorytetowe w działaniach urzędu.

Poruszono także różnorodne tematy związane z ochroną zabytków, w tym wpisy do rejestru, ochronę zieleni i parków oraz konieczność wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Ustalono, że spotkania będą odbywały się regularnie, raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 17:00, a każde spotkanie będzie miało swój temat przewodni.

Comments are closed.

Close Search Window