Wpisy do rejestru

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kamienicę mieszczącą się przy ul. Pięknej 47 / Koszykowej 64 w Warszawie. Budynek, wzniesiony na początku XX wieku, jest świadectwem architektury wczesnomodernistycznej.

Kamienica przy ul. Pięknej 47/Koszykowej 64, usytuowana w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Budynek ten został wzniesiony w latach 1904-1911, najprawdopodobniej według projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa. Kamienica, pierwotnie należąca do rodziny hr. Colonna-Walewskiego, przetrwała II wojnę światową bez większych zniszczeń.

W 1918 roku posesja została zakupiona przez Wolfa Hufnagela i Sabinę vel Szajndla Hufnagen. Po II wojnie światowej budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa. Mieszkali tu przedstawiciele ówczesnej klasy średniej, w tym lekarze, nauczyciele i urzędnicy, a także właściciele prywatnych firm. W budynku funkcjonował zakład fryzjerski, z którego usług korzystał między innymi Józef Piłsudski – dzięki podziemnemu przejściu, w czasie II wojny światowej, pomieszczenia zakładu wykorzystywano do działań konspiracyjnych.

We wnętrzu kamienicy zachował się czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny oraz bogata dekoracja sztukatorska i ceramiczna. Drewniana więźba dachowa (ze znakami ciesielskimi), ceramiczna posadzka, glazurowane płytki ścienne i sztukaterie na sufitach to tylko niektóre z zachowanych oryginalnych elementów. Kamienica jest jednym z nielicznych budynków przy ul. Pięknej i Koszykowej, które nie zostały zniszczone w czasie wojny, co dodatkowo podkreśla jej wartość historyczną, podobnie jak teren posesji, który odzwierciedla podziały parcelacyjne z I połowy XIX wieku. Kamienica przy ul. Pięknej 47/Koszykowej 64 stanowi ważne świadectwo przemian urbanistycznych Warszawy z początku XX wieku oraz zróżnicowanego poziomu życia jej mieszkańców.

Comments are closed.

Close Search Window