Wpisy do rejestru

Do rejestru zabytków został wpisany wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. 29 Listopada 114 w Nowym Dworze Mazowieckim. Postępowanie w tej sprawie wszczęto z urzędu.

Obiekt to element zespołu budowlanego osiedla oficerskiego z lat 1898-1900 w Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto zlokalizowany jest na terenie zespołu fortyfikacyjnego Twierdzy Modlin

Pierwotnie w budynku mieściła się administracja garnizonowa. W latach 1916-1918 stacjonowało tam Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, na czele którego stał zdobywca twierdz w Antwerpii i Nowogieorgijewsku (Modlinie), gen. piechoty Hans Hartwig von Beseler (1850-1921). Obecnie budynek pełni funkcję mieszkalną i mieści lokale komunalne.

Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta wzniesiony został w całości w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Jest nieotynkowany, nakryty niskim dachem czterospadowym, krytym blachą płaską, kładzioną na rąbek. Jest on dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem.

We wnętrzu budynku zachował się czytelny pierwotny układ funkcjonalno-przestrzenny o nieskomplikowanym układzie pomieszczeń – po dwa na każdej kondygnacji. Komunikację zapewniają dwie klatki schodowe.

Wartości artystyczne to czytelna, indywidualnie zaprojektowana kompozycja, formy oraz detalu architektonicznego i elementów wyposażenia klatek schodowych. Obiekt w znacznej części zachował oryginalną strukturę zewnętrzną oraz częściowo wewnętrzną (klatki schodowe), a wprowadzone przeobrażenia nie wpłynęły deprecjonująco na jego wartości.

Wartości historyczne i naukowe reprezentują pierwotnie zachowane cechy stylowe oraz wysoki poziom autentyzmu oryginalnej substancji budowlanej. Wartość naukowa budynku wynika jego z warstwy materialnej, m.in. technologii wykonania, użytych materiałów budowlanych i ich opracowania, jak również rozwiązań technicznych i funkcjonalnych cechujących architekturę wojskową w XIX w. Wpisany do rejestru budynek charakteryzuje się w pełni zachowanym, bardzo bogatym, ceglanym wystrojem architektonicznym elewacji oraz oryginalnymi elementami wystroju wnętrz obu klatek schodowych. Budynek stanowi wysokiej klasy przykład wojskowego budownictwa o charakterze cywilnym, które zostało ulokowane w obrębie Twierdzy Modlin, posiadającej ogromne znaczenie militarne. Budowa ww. budynku możliwa była dzięki dokonanej na przełomie XIX/XX w. rozbudowie twierdzy, podczas której dużą część obszaru położoną między wałami obronnymi przeznaczono pod nową zabudowę, o odmiennej dotychczas funkcji.

Comments are closed.

Close Search Window