Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie urzędu

  1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) [pobierz plik]
  2. Rozporządzenie Ministra Kulturyz dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz.706); [pobierz plik]
  3. Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków [pobierz plik]

Comments are closed.

Close Search Window