Ogłoszenia

16.04.2024 r. Wojewoda Mazowiecki Pan Mariusz Frankowski powołał Panią Annę Grudzińską na stanowisko Zastępczyni Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uroczystość wręczenia powołania odbyła się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pani Anna Grudzińska jest architektem krajobrazu, absolwentką kierunku architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związana jest z ochroną zabytków od 17 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie. Pani Anna Grudzińska jest ponadto urzędnikiem mianowanym służby cywilnej II stopnia. Od 2018 r. pełniła funkcję kierownika Wydziału Zabytkowych Zespołów Zieleni Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Comments are closed.

Close Search Window