Ogłoszenia

W dniach 11-12 czerwca, w Sierpcu, odbędzie się III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków objął patronat nad tym wydarzeniem.

Tegoroczna edycja, której temat przewodni to „Wieś”, ma na celu zgłębianie problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym i tożsamością wsi.

Pierwszy dzień wydarzenia, zatytułowany „Tożsamość”, rozpocznie się o godzinie 9:30, a następnie odbędzie się dyskusja panelowa prowadzona przez Bognę Świątkowską z udziałem dr. hab. Kacpra Pobłockiego, prof. Adama Leszczyńskiego oraz dr Magdy Szcześniak. Odbędą się także wykłady, które będą dotyczyć między innymi roli organizacji społecznych na wsi oraz odrodzenia tożsamości regionalnej na przykładzie Urzecza. W programie przewidziano również dyskusję zatytułowaną „Wiejskie tożsamości”. Uczestnicy będą mogli także zastanowić się nad kwestią komercjalizacji dziedzictwa kulturowego.

Drugi dzień, pod nazwą „Krajobraz”, rozpocznie Filip Springer, a głównymi tematami będą przyszłość krajobrazu wiejskiego oraz wpływ architektury wsi na klimat. Wśród prelegentów znajdą się Adrian Krężlik i dr Łukasz Drozda, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat wpływu architektury wsi na klimat oraz przestrzeni zurbanizowanej poza miastami. Dzień zakończy się warsztatami poświęconymi edukacji o dziedzictwie oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziedzictwem kulturowym i tożsamością wsi do udziału!

Comments are closed.

Close Search Window