1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych... Czytaj więcej 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych

2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków... Czytaj więcej 2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich korzystania z zabytków

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych... Czytaj więcej 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych... Czytaj więcej 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku tablic lub urządzeń reklamowych

5. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku... Czytaj więcej 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia korzystania z zabytku

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym... Czytaj więcej 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytku ruchomym

7. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części

Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części... Czytaj więcej 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części

8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami – usunięciu drzewa lub krzewu... Czytaj więcej 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości... Czytaj więcej 9. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomości

10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów... Czytaj więcej 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Close Search Window