Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na główny adres mailowy urzędu: info@mwkz.pl. Jednocześnie informujemy, iż wnioski przesyłane na służbowe adresy mailowe poszczególnych pracowników nie dają gwarancji ich prawidłowej rejestracji i mogą przyczynić się do problemów z ich realizacją. Prosimy również nie wysyłać kopii wniosków do wiadomości poszczególnych pracowników i wydziałów urzędu.

Nasi pracownicy udzielają wszelkich informacji:

od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godz. 12.00-14.00, pod numerami telefonów wydziałów i delegatur. Prosimy też o korzystanie z komunikacji mailowej. Zachęcamy do przesyłania dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /wuoz/SkrytkaESP), a także pocztą lub kurierem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa 00-373.

Wydział Strategii i Kontroli (WSK)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Katarzyna Poczewska

(22) 390 52 70

kpoczewska@mwkz.pl

Izabela Umińska

(22) 378 48 36

iuminska@mwkz.pl

Marta Lazurek

(22) 398 74 18

mlazurek@mwkz.pl

Kamil Zieliński

(22) 390 58 61

kzielinski@mwkz.pl

Iga Polanowska

(22) 390 58 71

ipolanowska@mwkz.pl

Marta Pasierb

(22) 390 54 61

mpasierb@mwkz.pl

Zuzanna Raduszewska

(22) 398 77 67

zraduszewska@mwkz.pl

Dariusz Bąk

(22) 398 38 89

dbak@mwkz.pl

Wydział Archeologii (WA)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Bogna Radzimińska (Kierownik wydziału)

(22) 44 30 402

bradziminska@mwkz.pl

Aleksandra Orłowska

(22) 44 30 419

aorlowska@mwkz.pl

Joanna Gawrońska

(22) 44 30 433

jgawronska@mwkz.pl

Zofia Arcab

(22) 44 30 426

zarcab@mwkz.pl

Sandra Bartkiewicz

(22) 44 30 416

sbartkiewicz@mwkz.pl

Samodzielne stanowiska ds. Zabytków Ruchomych i Wywozu (SRW)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Monika Garnavault

(22) 44 30 436

mgarnavault@mwkz.pl

Patrycja Szober-Zajączkowska

(22) 44 30 440

pszober@mwkz.pl

Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków (WRD)

Imię i nazwisko

Numer telefonu


adres e-mail


Aldona Tołysz (Kierownik wydziału)

(22) 398 41 09

atolysz@mwkz.pl

Urszula Dudek

(22) 398 46 33

ududek@mwkz.pl

Kinga Lipke-Żurek

(22) 378 49 36

klipke@mwkz.pl

Bartłomiej Lis

(22) 398 36 75

blis@mwkz.pl

Karolina Czuczman

(22) 398 45 89

kczuczman@mwkz.pl

Karolina Wicher

(22) 398 36 78

kwicher@mwkz.pl

Katarzyna Pająk

(22) 398 71 96

kpajak@mwkz.pl

Sandra Gajdzik

sgajdzik@mwkz.pl

Wydział Zabytków Nieruchomych (WN) 

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Joanna Lasek (Kierownik wydziału)

(22) 44 30 409

jlasek@mwkz.pl

Justyna Bakuła

(22) 44 30 415

jbakula@mwkz.pl

Paulina Piwowar

(22) 44 30 410

ppiwowar@mwkz.pl

Weronika Andrzejczyk

(22) 44 30 413

wandrzejczyk@mwkz.pl

Irmina Dubaniowska - Kutek

(22) 44 30 429

idubaniowska@mwkz.pl

Weronika Łubian

(22) 44 30 414

wlubian@mwkz.pl

Monika Rygier

(22) 44 30 422

mrygier@mwkz.pl

Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej (WZWL)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Kinga Bogdanowska-Dzigowska (Kierownik wydziału WZWL)

(22) 378 47 52

kbogdanowska@mwkz.pl

Magdalena Piwowarska

(22) 390 53 22

mpiwowarska@mwkz.pl

Anna Czerwińska

(22) 378 33 47

aczerwinska@mwkz.pl

Ewa Knaflewska

(22) 378 46 59

eknaflewska@mwkz.pl

Monika Diamandakis

(22) 398 38 41

mdiamandakis@mwkz.pl

Katarzyna Majek-Raducha

(22) 398 15 36

kmajek@mwkz.pl

Kacper Abramczyk

(22) 300 94 45

kabramczyk@mwkz.pl

Paulina Czyżewska

(22) 398 30 85

pczyzewska@mwkz.pl

Julian Król

(22) 398 30 86

jkrol@mwkz.pl

Aneta Rejmer-Komorowska

(22) 100 11 28

arejmer@mwkz.pl

Maria Ignasiak

(22) 100 11 27

mignasiak@mwkz.pl

Natalia Tokarska

(22) 378 49 34

ntokarska@mwkz.pl

Jan Świsłocki

(22) 398 38 86

jswislocki@mwkz.pl

Natalia Skowrońska

(22) 398 30 31

nskowronska@mwkz.pl

Piotr Kowalczuk

pkowalczuk@mwkz.pl

Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej (WZWP)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Piotr Stryczyński (Kierownik wydziału WZWP)

(22) 378 49 35

pstryczynski@mwkz.pl

Maksymilian Sobczak

(22) 398 38 09

msobczak@mwkz.pl

Ewa Szopa

(22) 398 19 34

eszopa@mwkz.pl

Monika Wesołowska

(22) 100 47 58

mwesolowska@mwkz.pl

Weronika Klepaczewska

(22) 398 30 82

wklepaczewska@mwkz.pl

Aleksandra Lewandowska

(22) 101 00 32

alewandowska@mwkz.pl

Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni (WZ)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Michał Rewucki (p.o. Kierownika wydziały WZ)

(22) 398 38 34

mrewucki@mwkz.pl

Anna Latoch

(22) 398 37 86

alatoch@mwkz.pl

Przemysław Kapuśniak

(22) 398 37 56

pkapusniak@mwkz.pl

Martyna Dorotkiewicz

(22) 398 37 52

mdorotkiewicz@mwkz.pl

Jarosław Juszczak

(22) 398 38 35

jjuszczak@mwkz.pl

Stanowisko do spraw archiwum (SAZ)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Lilianna Majchrzak (archiwum, ul. Kopernika)

(22) 827 08 58

lmajchrzak@mwkz.pl

Samodzielne stanowiska pracy ds. Planistyki i Urbanistyki (SPU)

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Waldemar Talarek

(22) 398 46 35

wtalarek@mwkz.pl

Agnieszka Ołdytowska-Lesiewicz

(22) 398 46 34

aoldytowska@mwkz.pl

Inspektor ochrony danych

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Kamila Wałęska-Nowak


iod@mwkz.pl

Stanowisko do spraw informacji niejawnej

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Zbigniew Łukaszuk


zlukaszuk@mwkz.pl

Rzeczniczka prasowa

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Klaudia Obrębska

+48 502 740 598

kobrebska@mwkz.pl

Comments are closed.

Close Search Window