1. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania konserwatorskie

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków... Czytaj więcej 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania konserwatorskie

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia: na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków... Czytaj więcej 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków... Czytaj więcej 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.... Czytaj więcej 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania

5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (otoczenie zabytku, układ urbanistyczny, układ ruralistyczny)... Czytaj więcej 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku reklam lub urządzeń technicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych na zabytku wpisanym do rejestru zabytków... Czytaj więcej 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku reklam lub urządzeń technicznych

7. Wniosek o wydanie pozwolenia o podział zabytku nieruchomego

Wniosek o wydanie pozwolenia o podział zabytku nieruchomego... Czytaj więcej 7. Wniosek o wydanie pozwolenia o podział zabytku nieruchomego

8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego... Czytaj więcej 8. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku

9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania... Czytaj więcej 9. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Close Search Window