1. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”

Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”... Czytaj więcej 1. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków nieruchomych „A”

2. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”

Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”... Czytaj więcej 2. Procedura wpisu obiektu do rejestru zabytków ruchomych „B”

3. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego... Czytaj więcej 3. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

4. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego... Czytaj więcej 4. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości

Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości... Czytaj więcej 5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla nieruchomości

6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości

Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości... Czytaj więcej 6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego dla ruchomości

7. Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego... Czytaj więcej 7. Wniosek o włączenie obiektu do ewidencji zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków... Czytaj więcej 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis zabytku do rejestru zabytków

Close Search Window