1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego

Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego... Czytaj więcej 1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu do zabytku ruchomego

2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – usunięcie drzew

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – usunięcie drzew... Czytaj więcej 2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku – usunięcie drzew

3. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej

Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej... Czytaj więcej 3. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej

4. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych

Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych... Czytaj więcej 4. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich badań konserwatorskich i architektonicznych

5. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym

Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym... Czytaj więcej 5. Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym

6. Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym... Czytaj więcej 6. Wniosek na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

7. Wniosek o podział zabytku nieruchomego

Wniosek o podział zabytku nieruchomego... Czytaj więcej 7. Wniosek o podział zabytku nieruchomego

8. Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego

Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego... Czytaj więcej 8. Wniosek o przemieszczenie zabytku nieruchomego lub trwałe przemieszczenie ruchomego

9. Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku... Czytaj więcej 9. Wniosek o roboty budowlane w otoczeniu zabytku

10. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych

Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych... Czytaj więcej 10. Wniosek o wydanie decyzji określającej zakres niezbędnych badań archeologicznych

Close Search Window