1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych... Czytaj więcej 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej... Czytaj więcej 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną... Czytaj więcej 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie innych działań polegających na usunięciu drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej... Czytaj więcej 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (osoby fizyczne)

5. Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części

Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą... Czytaj więcej 5. Wniosek o przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty z terenu nieruchomości lub jej części

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków... Czytaj więcej 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek jest wpisany do rejestru zabytków

7. Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ

Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ... Czytaj więcej 7. Wniosek o udostępnienie materiałów i dokumentacji ze zbiorów archiwalnych WUOZ

8. Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru... Czytaj więcej 8. Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym

9. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru... Czytaj więcej 9. Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo zabytku ruchomego wpisanego do rejestru

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami o ochronie... Czytaj więcej 10. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunt/budynek wpisany do rejestru zabytków jest utrzymywany, konserwowany, zabezpieczany lub zagospodarowany zgodnie z przepisami

Close Search Window