1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich / badań konserwatorskich / podjęcie innych działań

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich / badań konserwatorskich / podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym... Czytaj więcej 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / restauratorskich / badań konserwatorskich / podjęcie innych działań

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych... Czytaj więcej 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych... Czytaj więcej 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków... Czytaj więcej 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych... Czytaj więcej 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków... Czytaj więcej 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu przy zabytku... Czytaj więcej 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, badań restauratorskich, podjęcie innych działań

8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków... Czytaj więcej 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym

9. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku... Czytaj więcej 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków... Czytaj więcej 10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków

Close Search Window