1. Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych

Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych... Czytaj więcej 1. Oświadczenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych

2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego... Czytaj więcej 2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego

3. Oświadczenie o tytule do zabytku

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku... Czytaj więcej 3. Oświadczenie o tytule do zabytku

4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji... Czytaj więcej 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej

Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów... Czytaj więcej 5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej

6. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów... Czytaj więcej 6. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

7. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ... Czytaj więcej 7. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych WUOZ

8. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku... Czytaj więcej 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku

9. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków... Czytaj więcej 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych... Czytaj więcej 10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Close Search Window