piątek, 16 marca 2018 09:55

Katarzyna Pałubska

Katarzyna Pałubska jest doktorem nauk technicznych, dyscyplina: Architektura i Urbanistyka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską „Tereny dziewiętnastowiecznej Twierdzy Warszawa jako elementy struktury rekreacyjnej miasta” obroniła w Zakładzie Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studia magisterskie ukończyła na kierunku: Architektura krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Wykładowca na kilku uczelniach krajowych, studiach podyplomowych, międzynarodowych i krajowych szkoleniach, m.in. wykładowca w Instytucie Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (2012-2018), adiunkt w Zakładzie Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (2010-2018), wykładowca Międzynarodowej Szkoły Letniej UNESCO i Politechniki Lubelskiej (2013-2018), wykładowca-doktorant w Zakładzie Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (2004-2009).

Autorka kilkunastu opracowań naukowych i opinii konserwatorskich dla urzędów konserwatorskich oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego i aspektów prawno-własnościowych ochrony zabytków, wpływu planowania przestrzennego na możliwości ochrony krajobrazu historycznego w Polsce.

Organizatorka kilkudziesięciu konferencji naukowych i międzynarodowych ICOMOS (2005-2018) o tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS (Skarbnik 2015-2020), członek głosujący (voting member) International Scientific Committee of Cultural Landscapes ISCCL (ICOMOS-IFLA), sekretarz Komisji Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego PKN ICOMOS, członek Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

W wolnych chwilach lubi rzemiosła artystyczne, bieganie i wycieczki górskie.