Zastępca Konserwatora:
Bogna Radzimińska, archeolog, od 2008 roku związana zawodowo ze służbami konserwatorskimi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Ukończyła studia na Wydziale Historycznym, w Instytucie Archeologii oraz Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w kulturze na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g