Staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.

 

  1. Staże– realizowane we współpracy z urzędami pracy. Mogą z nich korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
  2. Wolontariat – organizowany na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.). Jest to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przez wolontariusza na rzecz urzędu bez wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego prosimy o kontakt mailowy z Wydziałem Obsługi Urzędu ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) w sprawie umożliwienia odbywania wolontariatu, ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz preferowanego terminu. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz list motywacyjny.

Ważne – porozumienie w sprawie wolontariatu zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie dwa miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia. Wolontariusze wykonują świadczenia w wymiarze co  najmniej 20 godzin tygodniowo.

  1. Praktyki – urząd organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).
  2. a) praktyki studenckie– studenci zainteresowani odbywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu  formularza aplikacyjnego oraz skierowania z uczelni ze wskazaniem wydziału, w którym zamierzają odbyć praktykę, program praktyk, CV i kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeśli uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia);
  3. b) praktyki absolwenckie– absolwenci zainteresowani obywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu formularza aplikacyjnego o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Wszystkie dokumenty w formie skanów mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY


Komórka organizacyjna realizująca zadania związane ze stażami, wolontariatem i praktykami:
Wydział Obsługi Urzędu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g