Belweder

Przedstawiamy fotografie Pałacu Belwederskiego z 1915 roku ze zbiorów archiwum WUOZ. Zdjęcia wykonał Stanisław Nofok – Sowiński, warszawski fotograf, współpracujący z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Obecnie zdjęcia znajdują się w zasobach Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zachęcamy więc do zapoznania się ze zbiorem widoków Warszawy z lat 1912 – 1916 autorstwa tego wybitnego artysty.


Źródło: Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki PAN, Warszawa.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g