Trasa W-Z

W dniu 22 lipca 1949 roku, czyli 70 lat temu, ukończono budowę Trasy W-Z. Z tej okazji zamieszczamy zdjęcia z budowy tej, mimo upływu tylu lat, ciągle funkcjonalnej ale i turystycznie atrakcyjnej arterii. Przedstawiamy też kilka zdjęć Pałacu Teppera, na ulicy Miodowej 7, którego mury zostały rozebrane w celu ukończenia tunelu trasy.

zdjęcia nr 1-6: budowa trasy fot. K. Pęcherski

zdjęcia nr 7-9: budowa skarpy przy Pałacu Pod Blachą

zdjęcie nr 10: Pałac Teppera - stan zniszczeń po 1939 r.

zdjęcia nr 11-14: Pałac Teppera - stan z 1948 r.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g