Miejsca walk powstańczych

Upamiętniając wybuch Powstania Warszawskiego przedstawiamy Warszawę w obiektywie K. Pęcherskiego.

zdjęcie 1 - ul. Nowy Świat, bunkier - prowizoryczna konstrukcja ceglana na chodniku.
zdjęcie 2 – ul. Nowy Świat, bunkier w kamienicy - witryny i przejazd bramny wypełnione płytami chodnikowymi - widoczne strzelnice.
zdjęcie 3 – ul. Nowy Świat, bunkier we wnętrzu dansingu "Paradis"
zdjęcie 4 – ul. Nowy Świat, bunkier we wnętrzu kawiarni - witryny wypełnione płytami chodnikowymi.
zdjęcie 5 – ul. Piusa XI (Piękna), bunkier i kamienica - prowizoryczna konstrukcja z płyt chodnikowych przy otworze wejściowym
zdjęcie 6 – ul. Piusa XI (Piękna)/Marszałkowska, barykada - konstrukcja z przewagą płyt chodnikowych na tle przyziemia kamienicy
zdjęcie 7 – ul. Wilcza/Marszałkowska, resztki barykady na tle zabudowy ul. Wilczej
zdjęcie 8 – ul. Piusa XI (Piękna), bunkier powstańczy z płyt chodnikowych wbudowany w okno kamienicy
zdjęcie 9 – ul. Marszałkowska, rozbita barykada z płyt chodnikowych na tle budynku d. Koszar
zdjęcie 10 – ul. Polna, okno kamienicy z barykadą z poduszek
zdjęcie 11 – ul. Piekarska, kamienice - dwa domy u wylotu ul. Rycerskiej
zdjęcie 12 – ul. Długa, Pałac Raczyńskich i barykada u wylotu ul. Kilińskiego
zdjęcie 13 – ul. Jasna/Zgoda, cmentarz polowy na placyku u zbiegu ulic, w tle widoczny fragment przyziemia "Domu pod Orłami"
zdjęcie 14 – ul. Boduena, wnętrze ulicy i barykada

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g