Publikacje

RZEŹBA NAGROBNA NA MAZOWSZU W XVI WIEKU

FUNERARY SCULPTURE IN SIXTEENTH-CENTURY MAZOVIA

W imieniu Jakuba Lewickiego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Autorki Pani Olgi M. Hajduk serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z publikacją:

„RZEŹBA NAGROBNA NA MAZOWSZU W XVI WIEKU
FUNERARY SCULPTURE IN SIXTEENTH-CENTURY MAZOVIA”.

Pobierz Plik w formacie PDF [pobierz]


-----

Rocznik konserwatorski 2019 „Zabytki na Mazowszu”

W imieniu Jakuba Lewickiego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z rocznikiem konserwatorskim „Zabytki na Mazowszu”.

Pobierz Plik w formacie PDF [pobierz]


-----

Sto zabytków na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

2018 rok to dla Polaków rok szczególny – upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przygotował z tej okazji unikatowy album „Sto zabytków na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, wydany w ramach Projektu Wojewody Mazowieckiego „Moja Niepodległość, Moje Święto, Mój Patriotyzm”, finansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W albumie zostało zaprezentowane 100 zabytków z terenu województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym. Skupiliśmy się przede wszystkim na gmachach instytucji publicznych, tak ważnych dla odbudowy polskiej państwowości. W publikacji znalazło się także kilka budowli innego rodzaju – domów i kamienic mieszkalnych, świątyń, pomników, elementów infrastruktury – o szczególnych walorach artystycznych czy historycznych. Każdy zabytek jest opatrzony opisem historycznym i artystycznym oraz krótką wzmianką na temat związanych z nim ludzi i wydarzeń.

Książka nie jest publikacją naukową. Jej celem jest promocja i propagowanie wiedzy o zabytkach, ich szczególnej roli w kształtowaniu odrodzonej państwowości i krajobrazu architektonicznego Mazowsza. Wydawnictwo nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Pobierz Album w formacie PDF [pobierz]


Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która powstała po konferencji orgaznizowanej wspólnie z MWKZ.

Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu


Zabytki wspólne dziedzictwo

Z wielką przyjemnością zapraszam do lektury najnowszej publikacji poświęconej praktycznym zagadnieniom z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Barbara Jezierska

Zabytki wspólne dziedzictwo


Rocznik konserwatorski "Zabytki na Mazowszu"

W imieniu Rafała Nadolnego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zapraszam Państwa do lektury rocznika konserwatorskiego "Zabytki na Mazowszu", który ma być cyklicznym wydawnictwem, przybliżającym wiedzę z zakresu ochrony zabytków w naszym regionie.

[Otwórz rocznik w formacie PDF]

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Album "Mazowieckie Kościoły Drewniane" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W niniejszej publikacji opisanych zostało ponad 110 drewnianych kościołów i kaplic znajdujących się na terenie obecnego województwa mazowieckiego. Książka nie ma charakteru naukowego opracowania i nie rości sobie prawa do wyczerpania tematu. Jej celem jest propagowanie wiedzy o zabytkach, o ich szczególnej roli w krajobrazie i służy pobudzaniu świadomości podjęcia działań mających na celu zapewnienie właściwej ochrony drewnianym świątyniom.

Publikacja stanowi pokłosie przeprowadzonej w 2008 roku akcji w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" w obszarze ochrony dziedzictwa narodowego, która miała na celu zinwentaryzowanie i oznakowanie wyposażenia ruchomego jakie znajduje się we wnętrzach świątyń. Zgromadzony i opracowany materiał, po korektach i uzupełnieniach, stał się podstawą do wydania niniejszego albumu.

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do powstania publikacji, w tym policjantom z Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, a także z Powiatowych Komend Policji, współdziałającym w trakcie realizacji programu z pracownikami WUOZ w Warszawie, zapewniającym wsparcie techniczne pozwalające na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i opisowej.


Barbara Jezierska
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Kościół w kulturze i przestrzeni miasta na przykładzie Pułtuska?
Publikacja jest wynikiem konferencji konserwatorskiej "Ecclesia et civitas. Kościół w kulturze i przestrzeni miasta na przykładzie Pułtuska", która miała miejsce w dniach 21-22 września 2009 r. w Pułtusku.

DSC05888 DSC05889

Autorzy zamieszczonych w publikacji artykułów starają się ukazać wielowiekowy, kształtowany pod wpływem Kościoła , dorobek niematerialnego dziedzictwa kultury. Problematykę tę poruszają teksty z pierwszej części wydawnictwa.
Część druga zawiera teksty o tematyce konserwatorskiej, ale o charakterze bardziej ogólnym. Podejmują one ważne dla konserwatorów i administratorów obiektów sakralnych kwestie, takie jak ogrzewanie kościołów czy ochrona drzewostanu.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g