Praktyki


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą.


Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją. Materiały informacyjne dotyczące praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM


Informacja dla osób ubiegających się o praktyki, staż bądź wolontariat

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie

 1. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o praktyki/staż/wolontariat proszę zapoznać się z zakresem działania danej delegatury/wydziału/samodzielnego stanowiska i podjąć decyzję, którą jednostką organizacyjną jesteście Państwo zainteresowani. Dane te znajdują się na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl w zakładce "Struktura organizacyjna".
 2. Następnie proszę o kontakt telefoniczny/mailowy z kierownikiem delegatury/ wydziału/ samodzielnym stanowiskiem pracy, aby upewnić się czy Państwa zainteresowania są związane z zakresem działania danej jednostki.
 3. Szczegółowa lista telefoniczna znajduje się na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl w zakładce "Kontakt".
 4. Po wstępnej akceptacji kierownika danego wydziału, delegatury, pracownika na samodzielnym stanowisku pracy urzędu należy złożyć pisemny wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie o odbycie praktyk/stażu/wolontariatu w danej jednostce organizacyjnej.
 5. Adres urzędu znajduje się na stronie internetowej www.mwkz.pl w zakładce "Kontakt". Wniosek może być wysłany pocztą, złożony osobiście lub wysłany skan kompletu dokumentów na ogólny adres mailowy urzędu.
 6. Wniosek winien zawierać:
     a. Proponowany termin praktyk/stażu/wolontariatu, oczekiwany sposób        jego realizacji,
     b. CV, list motywacyjny,
     c. Zaświadczenie z uczelni, że dana osoba jest studentem danego        wydziału (w przypadku osób uczących się).
 7. W przypadku akceptacji wniosku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie:
     a. Sporządzane jest porozumienie między daną osobą a urzędem, bądź        między uczelnią (reprezentującą osobę uczącą się) a urzędem        dotyczące praktyk/stażu/wolontariatu. Do sporządzenia        porozumienia będą potrzebne dane z dowodu osobistego. Osoba jest        zobowiązana do okazania dowodu osobistego w urzędzie        pracownikowi sporządzającemu porozumienie.
     b. Wyznaczony zostaje opiekun praktykanta/stażysty/wolontariusza.
 8. Zgoda na realizację i czas trwania praktyk/stażu/wolontariatu jest uzależniony od możliwości organizacyjnych urzędu (stanowisko pracy, opiekun itp.).
 9. Praktyki/staże/wolontariat realizowane w urzędzie są bezpłatne.
 10. Po zakończeniu praktyki/stażu/wolontariatu dana osoba otrzymuje zaświadczenie o ich realizacji przygotowane przez wyznaczonego opiekuna, zawierające typ wykonywanych prac, ich okres trwania wraz z opinią o danej osobie.
 11. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 12. „Zalecenia Rady Ministrów dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.” I „Ramy jakości w zakresie prowadzenia praktyk studenckich w administracji rządowej” [plik]

Zapraszamy

Opr. WO WUOZ
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g