Poniżej znajduje się lista archiwalnych naborów z poprzednich lat:
 1. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 120796 z dnia 13.05.2023

 2. Główny Księgowy
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Ogłoszenie nr 120804 z dnia 13.05.2023

 3. Kierownik Wydziału
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 120725 z dnia 12.05.2023

 4. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 120621 z dnia 11.05.2023

 5. Specjalista
  Do spraw: administracyjnych w Wydziale Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 119900 z dnia 27.04.2023

 6. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 119942 z dnia 27.04.2023

 7. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji w Wydziale Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 119567 z dnia 20.04.2023

 8. Inspektor Ochrony Zabytków
  Do spraw: strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 119546 z dnia 20.04.2023

 9. Główny Specjalista
  Do spraw: planistyki i urbanistyki (samodzielne stanowisko)
  Ogłoszenie nr 119515 z dnia 20.04.2023

 10. Zastępca Kierownika Wydziału
  Do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 119134 z dnia 13.04.2023

 11. Inspektor ochrony zabytków do spraw: strategii i kontroli
  Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 118425 z dnia 29.03.2023

 12. Referent
  Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 116466 z dnia 24.02.2023

 13. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 115814 z dnia 16.02.2023

 14. Inspektor ochrony zabytków
  Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 114960 z dnia 2.02.2023

 15. Inspektor ochrony zabytków
  Do spraw: zabytków ruchomych Delegatura w Ciechanowie
  Ogłoszenie nr 114964 z dnia 2.02.2023

 16. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 114875 z dnia 31.01.2023

 17. Kierownik wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 113235 z dnia 3.01.2023

 18. inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Nieruchomych
  Ogłoszenie nr 110067 z dnia 09.11.2022

 19. Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków
  Ogłoszenie nr 114734 z dnia 28.01.2023

 20. Specjalista do spraw: administracyjnych
  Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 114718 z dnia 27.01.2023

 21. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 113535 z dnia 06.01.2023

 22. Specjalista
  Do spraw: administracyjnych - Wydział Obsługi Urzędu
  Ogłoszenie nr 110766 z dnia 18.11.2022

 23. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni
  Ogłoszenie nr 110767 z dnia 19.11.2022

 24. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 113536 z dnia 06.01.2023

 25. Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej

  Ogłoszenie nr 111974 z dnia 07.12.2022

 26. Starszy Inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej

  Ogłoszenie nr 112900 z dnia 24.12.2022
 27. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 110866 z dnia 19.11.2022
 28. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 110139 z dnia 09.11.2022
 29. Starszy inspektor ochrony zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 111164 z dnia 24.11.2022

 30. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109697 z dnia 03.11.2022

 31. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 109048 z dnia 25.10.2022

 32. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych
  Delegatura w Płocku.
  Ogłoszenie nr 108404 z dnia 14.10.2022

 33. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 108411 z dnia 14.10.2022

 34. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 106784 z dnia 22.09.2022

 35. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 108789 z dnia 20.10.2022

 36. Referent
  Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej
  Ogłoszenie nr 106279 z dnia 14.09.2022

 37. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych
  Delegatura w Płocku
  Ogłoszenie nr 105931 z dnia 09.09.2022

 38. Inspektor Ochrony Zabytków
  Wydział Strategii i Kontroli
  Ogłoszenie nr 106275 z dnia 14.09.2022

 39. Kierownik Wydziału
  Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji
  Ogłoszenie nr 107793 z dnia 07.10.2022

 40. starszy inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 101405 z dnia 25.06.2022
 41. Inspektor ochrony zabytków Wydział Strategii i Kontroli - Ogłoszenie nr 102522 z dnia 13.07.2022
 42. Specjalista do spraw: administracyjnych - Wydział Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 105357 z dnia 03.09.2022
 43. inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Nieruchomych - Ogłoszenie nr 104356 z dnia 13.08.2022
 44. Główny specjalista Do spraw: do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 104941 z dnia 26.08.2022
 45. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104964 z dnia 26.08.2022
 46. Inspektor, Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102765 z dnia 16.07.2022
 47. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Płocku - Ogłoszenie nr 104406 z dnia 13.08.2022
 48. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 104511 z dnia 18.08.2022
 49. Inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 104359 z dnia 13.08.2022
 50. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków archeologicznych. Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 103582 z dnia 30.07.2022
  Plik do pobrania
 51. inspektor ochrony zabytków, Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102520 z dnia 13.07.2022
 52. Starszy Inspektor do spraw: administracyjnych - Ogłoszenie nr 104781 z dnia 24.08.2022
 53. starszy inspektor ochrony zabytków: Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 101973 z dnia 06.07.2022
 54. inspektor: Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 102155 z dnia 07.07.2022
 55. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków ruchomych - Delegatura w Ciechanowie - Ogłoszenie nr 100587 z dnia 14.06.2022
 56. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 100606 z dnia 10.06.2022
 57. Inspektor Ochrony Zabytków Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 58. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100160 z dnia 04.06.2022
 59. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Archeologii - Ogłoszenie nr 99326 z dnia 23.05.2022
 60. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98993 z dnia 18.05.2022
 61. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 98922 z dnia 17.05.2022
 62. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni - Ogłoszenie nr 100161 z dnia 04.06.2022
 63. Inspektor Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 100159 z dnia 04.06.2022
 64. Inspektor Ochrony Zabytków Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków - Ogłoszenie nr 97278 z dnia 21.04.2022
 65. Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95626 z dnia 25.03.2022
 66. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Prawobrzeżnej - Ogłoszenie nr 96051 z dnia 02.04.2022
 67. Główny Specjalista ds. ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych - Ogłoszenie nr 95518 z dnia 29.03.2022
 68. Główny specjalista do spraw komunikacji społecznej - Ogłoszenie nr 95711 z dnia 28.03.2022
 69. Inspektor Ochrony Zabytków - Ogłoszenie nr 98923 z dnia 17.05.2022
 70. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej - Ogłoszenie nr 95974 z dnia 02.04.2022
 71. Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu - Ogłoszenie nr 95558 z dnia 25.03.2022
 72. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Warszawy - Ogłoszenie nr 93776 z dnia 01.03.2022 r.
 73. Inspektor ds. zabytków ruchomych i wywozu - Ogłoszenie nr 95365 z dnia 24.03.2022
 74. Ogłoszenie nr 91971 z dnia 01.02.2022 r. – Stanowisko: Starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 75. Ogłoszenie nr 90322 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 76. Ogłoszenie nr 90319 z dnia 01.01.2022 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 77. Ogłoszenie nr 90046 z dnia 24.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Nieruchomych
 78. Ogłoszenie z dnia 22.11.2021 – Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu
 79. Ogłoszenie nr 89021 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: inspektor do spraw: kontroli Wydział Strategii i Kontroli
 80. Ogłoszenie nr 89014 z dnia 08.12.2021 r. – Stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków Wydział Zabytków Warszawy
 81. Ogłoszenie nr 88148 z dnia 23.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 82. Ogłoszenie nr 87854 z dnia 19.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków do spraw: zabytków nieruchomych. Wydział Zabytków Nieruchomych.
 83. Ogłoszenie nr 87288 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 84. Ogłoszenie nr 87286 z dnia 09.11.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków
 85. Ogłoszenie nr 86245 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Starszy Inspektor Ochrony Zabytków
 86. Ogłoszenie nr 86287 z dnia 20.10.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 87. Ogłoszenie nr 85520 z dnia 06.10.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Warszawy
 88. Ogłoszenie nr 81282 z dnia 15.07.2021 – Stanowisko: Inspektor Ochrony Zabytków ds. zabytkowej zieleni. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ostrołęce
 89. Ogłoszenie nr 84426 z dnia 16.09.2021 – Stanowisko: Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 90. Ogłoszenie nr 80077 z 23.06.2021 - Główny Specjalista do spraw: zabytków ruchomych i wywozu stanowisko samodzielne
 91. Nabór na Inspektora ds. kontroli w wydziale strategii i kontroli z dnia 09.06.2021
 92. Ogłoszenie nr 76426 z 07.04.2021 - Starszy Inspektor Do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej w Wydziale Obsługi Urzędu
 93. Ogłoszenie nr 77063 z 19.04.2021 Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu
 94. Ogłoszenie nr 77142 z 17.04.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 95. Ogłoszenie nr 77958 z 07.05.2021 Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 96. Ogłoszenie nr 77145 z 17.04.2021 Inspektor Do spraw: kontroli Wydział strategii i kontroli
 97. Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy- Ogłoszenie nr 76336 26.03.2021- umowa na zastępstwo
 98. Ogłoszenie nr 76272 z 25.03.2021 r. Inspektor Ochrony Zabytków Do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 99. Nabór na Główny Specjalista Do spraw: zabytków ruchomych i wywozu z dnia 18.01.2021 r.
 100. Ogłoszenie o naborze NR 74730 z dnia 18.02.2021 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli
 101. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 102. Ogłoszenie o naborze NR 72191 z dnia 12.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 103. Ogłoszenie o naborze NR 72111 z dnia 10.12.2020 r. - Inspektor ochrony zabytków do spraw: Zabytków nieruchomych, Wydział Zabytków Warszawy
 104. Ogłoszenie o naborze NR 69588 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 105. Ogłoszenie o naborze NR 69586 z dnia 03.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 106. Ogłoszenie o naborze NR 69470 z dnia 01.10.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 107. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Ogłoszenie o naborze NR 69688 z dnia 06.10.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku.
 108. Ogłoszenie o naborze NR 68633 z dnia 15.09.2020 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw kontroli w Delegaturze MWKZ w Płocku
 109. Ogłoszenie o naborze NR 68381 z dnia 09.09.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu – umowa na zastępstwo.
 110. Ogłoszenie o naborze NR 68305 z dnia 09.09.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków del. w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
 111. Ogłoszenie o naborze NR 67358 z dnia 18.08.2020 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 112. Ogłoszenie o naborze NR 67362 z dnia 18.08.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 113. Ogłoszenie o naborze NR 67703, Starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 114. Ogłoszenie o naborze NR 67702, Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 115. Ogłoszenie o naborze NR 64394 na stanowisko inspektora ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu
 116. Ogłoszenie o naborze NR 63435 praca ½ etatu inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 117. Ogłoszenie o naborze nr 63437 z dnia 22 maja 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 118. Ogłoszenie o naborze nr 63770 z dnia 05 czerwca 2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 119. Ogłoszenie o naborze NR 63573 z dnia 03.06.2020 r. starszy inspektor do spraw: kadrowo-płacowych w Wydziale Obsługi Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 120. Ogłoszenie o naborze NR 63433 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 121. Ogłoszenie o naborze NR 63432 z dnia 21.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 122. Ogłoszenie o naborze NR 63063 z dnia 05.05.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Nieruchomych
 123. Ogłoszenie o naborze nr 63295 z dnia 14 maja 2020 r. referent do spraw: archiwum praca 1/2 etatu
 124. Ogłoszenie o naborze nr 61358 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków - umowa na zastępstwo
 125. Ogłoszenie o naborze NR 60004 z dnia 21.01.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie, ½ etatu
 126. Ogłoszenie o naborze NR 60671 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 127. Ogłoszenie o naborze NR 60673 z dnia 06.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 128. Ogłoszenie o naborze nr 61361 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 129. Ogłoszenie o naborze nr 61359 z dnia 19.02.2020 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Wydziale Strategii i Kontroli
 130. Ogłoszenie o naborze NR 59802 z dnia 17.01.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw: archiwum – praca ½ etatu
 131. Ogłoszenie o naborze NR 58458 z dnia 07.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 132. Ogłoszenie o naborze NR 58582 z dnia 11.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku.
 133. Ogłoszenie o naborze NR 58245 z dnia 03.12.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru i dokumentacji zabytków w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu
 134. Ogłoszenie o naborze NR 58241 z dnia 03.12.2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytkowych zespołów zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach
 135. Ogłoszenie o naborze nr 57895 z dnia 26 listopada 2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 136. Ogłoszenie o naborze nr 57893 z dnia 26 listopada 2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 137. Ogłoszenie o naborze NR 57460 z dnia 16.11.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 138. Ogłoszenie o naborze NR 54581 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 139. Ogłoszenie o naborze nr 57463 z dnia 16 listopada 2019 r. Starszy Inspektor do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 140. Ogłoszenie o naborze NR 54584 z dnia 23.09.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 141. Ogłoszenie o naborze NR 57351 z dnia 14.11.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 142. Ogłoszenie o naborze NR 55140 z dnia 03.10.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków nieruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 143. Ogłoszenie o naborze NR 54934 z dnia 30.09.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 144. Ogłoszenie o naborze NR 54501 z dnia 20.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 145. Ogłoszenie o naborze nr 53936 z dnia 10 września 2019 r. Starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 146. Ogłoszenie o naborze NR 54000 z dnia 11.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków i dokumentacji zabytków Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Siedlcach
 147. Ogłoszenie o naborze NR 53668 z dnia 05.09.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 148. Ogłoszenie o naborze NR 51333 z dnia 29.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: archeologii w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 149. Ogłoszenie o naborze nr 51608 z dnia 05 sierpnia 2019 r. Inspektor do spraw: do spraw obsługi kancelaryjno – administracyjnej w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku
 150. Ogłoszenie o naborze NR 52158 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 151. Ogłoszenie o naborze NR 52157 z dnia 06.08.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 152. Ogłoszenie o naborze NR 50688 z dnia 09.07.2019 r. starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy
 153. Ogłoszenie o naborze NR 49294 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce – umowa na zastępstwo.
 154. Ogłoszenie o naborze NR 50687 z dnia 09.07.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: kontroli w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
 155. Ogłoszenie o naborze NR 49298 z dnia 14.06.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie.
 156. Ogłoszenie o naborze nr 49032 z dnia 08 czerwca 2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy.
 157. Ogłoszenie o naborze NR 48419 z dnia 30.05.2019 r. referent do spraw: do spraw administracyjnych w Wydziale Zabytków Warszawy- umowa na zastępstwo.
 158. Ogłoszenie o naborze NR 47188 z dnia 09.05.2019 r. Inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Wydziale Archeologii
 159. Ogłoszenie o naborze NR 47187 z dnia 09.05.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków archeologicznych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce
 160. Ogłoszenie o naborze NR 46414 z dnia 18.04.2019 r. inspektor ochrony zabytków do spraw: zabytków ruchomych w Delegaturze Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ciechanowie
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g