Archeologia Mazowsza

poniedziałek, 17 września 2018 11:30

Europejskie Dni Dziedzictwa już za nami. W ramach tego wydarzenia 15-16 września w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie można było zobaczyć wystawę archeologiczną.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane wybrane zabytki, pochodzące z terenów Mazowsza. Zainteresowani mogli obejrzeć przedmioty pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, m.in. żelazne umbo (centralna część tarczy wzmacniająca jej konstrukcję oraz chroniąca dłoń wojownika) i urnę, odkryte na cmentarzysku ciałopalnym w Łajskach, gm. Wieliszew; urny, narzędzia krzemienne, rozcieracz kamienny, fragmenty żelaznego okucia i fibule z cmentarzyska w Cząstkowie Polskim, gm. Czosnów; fragmenty glinianych naczyń i kości zwierzęcych z osady wczesnośredniowiecznej w Pruszkowie, gm. Pruszków. Na wystawie zgromadzono także przedmioty pochodzące z badań interwencyjnych, ratunkowych, wśród których znalazła się urna z przykrywką z terenów Borkowa (Warszawa-Wawer) przypisywana kulturze pomorskiej, czy urna z Kiełpina, gm. Łomianki, także przypisywana kulturze pomorskiej, jak i z przypadkowych odkryć – krzemienne płoszcze (grot włóczni lub sztylet) i krzemienna siekierka.

Wystawę odwiedzili nie tylko Warszawiacy, ale także goście z innych miast, a nawet krajów (Szwecja, Francja). Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za zainteresowanie i ciepłe słowa.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Starszy Inspektor, Wydział Archeologii
WUOZ w Warszawie


 

Zaproszenie na wystawę Archeologia Mazowsza

czwartek, 13 września 2018 15:10

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki zaprasza na wystawę Archeologia Mazowsza, która odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 15-16 września 2018 roku w siedzibie urzędu.

W zabytkowych murach Pałacu Branickich odbędzie się wystawa poświęcona archeologii Mazowsza. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć nigdy wcześniej nieeksponowane przedmioty zabytkowe, pochodzące z terenu województwa mazowieckiego. Na wystawie zgromadzono materiał zabytkowy, pochodzący z okresu starożytności, średniowiecza oraz nowożytności - pozyskany zarówno w trakcie badań archeologicznych, jak i w wyniku przypadkowych odkryć. Zabytki prezentowane na ekspozycji są związane z życiem codziennym dawnych społeczności, a także z praktykowanym przez nie obrządkiem pogrzebowym.

Zapraszamy, wstęp wolny, 15-16 września 2018 r. ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie, w godzinach 9.00-17.00.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Zmiany w zakresie zabytków archeologicznych od stycznia 2018 roku

czwartek, 18 stycznia 2018 16:16

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. Wprowadzają one m.in. zmianę kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków - z wykroczenia na przestępstwo. Zasady i obowiązki prowadzenia poszukiwań zabytków pozostają bez zmian – nadal wymagane jest uzyskanie na nie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków Art. 109 c, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku brzmi: Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Do tej pory działanie to traktowane było jako wykroczenie. W uzasadnieniu projektu można było przeczytać, że „potrzeba zmiany w tym zakresie wynika z narastającego problemu nielegalnych poszukiwań zabytków, w tym zabytków archeologicznych”.

Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzką Wydziału Zabytków Warszawy do nowego budynku, mogą wystąpić chwilowe problemy z komunikacją telefoniczną z urzędem. Proszę dzwonić pod numer kancelarii 22 4430405, gdzie zostaną Państwo poinstruowani, jak skontaktować się z wybranym pracownikiem urzędu. Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie klientów przez pracowników i udzielanie telefonicznej informacji o toczących się w urzędzie postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 11.30 – 13.30.

Według instytucji zajmujących się problematyką ochrony dziedzictwa narodowego i ochroną zabytków, w ciągu ostatnich lat wzrosła ilość przestępstw przeciwko zabytkom, popełnianych w wyniku prowadzenia nielegalnych poszukiwań. Zaostrzenie obowiązujących przepisów jest odpowiedzią ustawodawcy na to zjawisko.

 

Strona 3 z 16

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g