Wrak szkuty wiślanej w Czersku

środa, 09 września 2009 14:03

W  Czersku nad Wisłą, położonym w gminie Góra Kalwaria, odsłonięto w sierpniu br. wrak szkuty wiślanej z drugiej połowy XV wieku. Fragmenty statku odkryto przypadkowo w 2008 r. w sztucznie wykopanym stawie.

szkuta
Ekspedycją archeologiczną, kierował dr Waldemara Ossowskiego z Działu Badań Podwodnych Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jej celem było przeprowadzenie badań wraku dawnego statku rzecznego, spoczywającego w stawie wykopanym w miejscu dawnego starorzecza Wisły.
Dzięki przeprowadzonym badaniom archeologicznym udało się ustalić szczegóły budowy statku. W dobrym stanie zachowały się płaskie dno oraz pozostałości burt. Wewnątrz kadłuba odkryto pozostałości naczyń ceramicznych, gwoździe i podkowę. Dotychczas wykonane analizy dendrochronologiczne wskazują, że drewno do budowy szkuty ścięto w drugiej połowie XV wieku.
Wymiary kadłuba, mierzącego około 30 metrów długości i 7 metrów szerokości wskazują, że mamy do czynienia z typem największego statku używanego do żeglugi na Wiśle do końca XVIII wieku.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Legionowo

poniedziałek, 21 lipca 2008 08:54

Wybuchowe znalezisko

Na początku lipca 2008 roku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w trakcie ćwiczeń pirotechnicznych doszło do przypadkowego odkrycia - w miejscach po wybuchach zauważono rozrzucone fragmenty naczyń ceramicznych oraz przepalonych fragmentów kości ludzkich.
Spalone szczątki ludzkie jednoznacznie wskazują na istnienie w tym miejscu cmentarzyska ciałopalnego. Na podstawie zebranej ceramiki wstępnie datuje się, że cmentarzysko pochodzi z okresu wpływów rzymskich – czyli początku naszej ery. Jest to okres dziejów kiedy na terenach obecnego Mazowsza osiedlały się plemiona germańskie.
Ze zniszczonych przez wybuchy pochówków pozyskano ponad sto fragmentów ceramiki pochodzącej prawdopodobnie z popielnic czyli urn. Był to jeden ze sposobów w jaki chowano zmarłych. Po spaleniu zwłok, szczątki zmarłego były zbierane i umieszczane w popielnicy, którą następnie wkładano do jamy w ziemi wyposażając ją zazwyczaj w dary grobowe.
W najbliższym czasie planowane są badania sondażowe polegające na założeniu kilku wykopów w różnych miejscach obszaru, na którym występuje ceramika. Badania mają na celu zadokumentowanie i wydobycie pozostałości po zniszczonych obiektach archeologicznych oraz rozpoznanie faktycznego zasięgu stanowiska i stanu jego zachowania.

 

Strona 16 z 16

«PoczątekPoprzednia111213141516NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g