Na podwórku u Dominikanów

środa, 09 stycznia 2019 12:12

W związku z nastaniem nowego roku pragniemy przedstawić Państwu wyniki wybranych badań archeologicznych jakie miały miejsce na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego w minionym roku. Oto pierwsza notatka, jaką oddajemy w Państwa ręce w związku z podsumowaniem 2018 roku.

Kościół i klasztor oo. Dominikanów przy ul. Freta 10 na warszawskim Nowym Mieście powstały w XVII wieku. Na przestrzeni XVII-XIX w. budowle przechodziły kolejne remonty i rozbudowy. W roku 1864 miała miejsce kasata zakonu. W 1871 roku klasztor stał się siedzibą sierocińca dla chłopców oraz szkoły i internatu dla jego absolwentów. W 1944 roku kościół został zamieniony na szpital dla powstańców. W tym samym roku wraz z klasztorem został on zbombardowany przez wojska niemieckie. W 1947 roku zakon Dominikanów wrócił do kościoła i klasztoru . Do 1959 roku trwała odbudowa założenia. Na podstawie decyzji z lipca 1965 roku klasztor został wpisany do rejestru zabytków.

We wrześniu 2018 r. na terenie klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Freta 10 w Warszawie przeprowadzone zostały badania archeologiczne, których celem było ustalenie ewentualnych miejsc pochówków ofiar zbrodni niemieckich z okresu Powstania Warszawskiego. Wykopaliska przeprowadził zespół archeologów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

Przy odhumusowaniu terenu natrafiono na kamienną figurę mężczyzny oraz dwójki dzieci. W trakcie prac badawczych odkryto dwie jamy, w wypełniskach których znajdowały się fragmenty grubościennych naczyń glinianych. Wstępnie czas ich powstania określa się na epokę brązu.

Badania pozwoliły także na odkrycie dwóch obiektów, które – z uwagi na lokalizację w pobliżu figury Najświętszej Marii Panny oraz relacje świadków – zostały zinterpretowane przez archeologów jako jamy grobowe. Nie zarejestrowano w ich wypełniskach materiału kostnego, co może wskazywać, iż po wojnie jamy te zostały ekshumowane. W tym samym wykopie odnaleziono prostokątną jamę o wymiarach 1,97 x 0.53 m. badacze ustalili, że w latach 60ych lub 70ych ubiegłego wieku została ona częściowo zniszczona w wyniku budowy betonowych zbiorników na wapno. W trakcie eksploracji tego obiektu natrafiono na starannie poukładane kości ludzkie (pogrupowane na kości długie, czaszki oraz pozostałe). Analiza antropologiczna wykazała, że były to szczątki przynajmniej 44 osób, w tym kobiet i dzieci. Cześć materiału kostnego wskazywała, że zostały tam pochowane również osoby starsze. Według kierownika badań, Jana Jagiełły, zarówno sposób ułożenia kości jak i kontekst ich zalegania świadczy o tym, że nie należą one do osób, które zginęły w czasie Powstania Warszawskiego, ale najprawdopodobniej są to szczątki pochodzące z wcześniejszych pochówków przyklasztornych przeniesione do wspólnej mogiły.

W zachodniej części wykopu (od strony ogrodzenia graniczącego z placem zabaw) archeolodzy odsłonili relikty ceglanego budynku, który składał się z co najmniej dwóch pomieszczeń. We wnętrzu pomieszczeń zachowały się legary podłogowe. W kilku miejscach od poziomu podłogi wykonano sondaże o głębokości 25 cm. Natrafiono w nich na liczne fragmenty ozdobnych kafli piecowych, ołowiane plomby oraz monetę z pierwszej połowy XVIII wieku, co pozwala określić chronologię powstania budynku.

Fundamenty budynku zostały zadokumentowane, zabezpieczone i zasypane. Odkryte przez archeologów kości zostały poddane analizie antropologicznej in situ, czyli w miejscu ich zalegania, a następnie pochowane w krypcie pod klasztorem oo. Dominikanów.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
starszy inspektor ds. Zabytków Archeologicznych
WUOZ


 

Ruszyła Retropedia Radomia

czwartek, 11 października 2018 10:21

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jako partner przedsięwzięcia zaprasza do zapoznania się z projektem Retropedia Radomia. Więcej szczegółów znajduje się na stronie http://www.retropedia.radom.pl/

To strona prowadzona przez pasjonatów, którym każdy może się stać. Portal z założenia nie będzie jedynie uporządkowanym zbiorem zabytków, ale także przewodnikiem po Radomiu i miejscem, gdzie będzie można podzielić się własnymi zdjęciami i wspomnieniami. Obecnie zdjęcia pochodzą w dużej mierze ze zbiorów radomskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Retropedia Radomia wystartowała 9 października 2018 r. z opisami 80 zabytkowych obiektów w Radomiu i 20 tabliczkami z kodami QR, które są umieszczone na budynkach i do tych opisów prowadzą. Zamiarem twórców Retropedii Radomia jest stale poszerzająca się baza zabytkowych obiektów i wspomnień z nimi związanych, a przez to stanie się swoistym przewodnikiem po mieście, nie tylko dla turystów, ale też dla samych mieszkańców, którzy będą mogli na nowo odkryć swoje miasto.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Zaproszenie na wykład

wtorek, 18 września 2018 11:05


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jako współorganizator wydarzenia zaprasza ma wykład, który będzie poświęcony wynikom badań archeologicznych, podjętych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, położonym w pobliżu grodziska na Piotrówce.

Wykopaliska między dzisiejszymi ulicami Limanowskiego i Przechodnią odbyły się już w 1914 r., ale przeprowadzenie ich w większej skali stało się możliwe dopiero w 1966 r. (kierował nimi Wojciech Twardowski). Badania te przyniosły szereg interesujących informacji o obrzędowości pogrzebowej i mieszkańcach Radomia w XI-XII w. Samo cmentarzysko ze względu na liczbę zadokumentowanych pochówków plasuje się w grupie najlepiej rozpoznanych nekropolii z tego okresu na południu Mazowsza.

Wykład poprowadzą Tomasz Kurasiński i Kalina Skóra, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi.

Zapraszamy 7 października 2018 r. o godz. 12.00 do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wstęp wolny.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 2 z 16

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g