Konferencja geoarcheologiczna już za nami

czwartek, 04 grudnia 2014 11:12

III edycja Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej pod tytułem: Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations, pod patronatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odbyła się 28 – 29 listopada 2014 roku w Instytucie Archeologii UKSW. Konferencja była współorganizowana przez Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW.

Tegoroczną edycję poświęcono zagadnieniom związanym z wpływem nagłych zmian i fluktuacji klimatu na dawne społeczności i cywilizacje w okresie Holocenu ze szczególnym uwzględnieniem jego wczesnej i środkowej fazy. W sympozjom wzięli udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Cypru. Referat otwierający wygłosił prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, a wystąpieniom prezentowanym w trakcie sesji towarzyszyła gorąca dyskusja.

Patronami tego wydarzenia były również: Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.

Wszystkie informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.geoarcheologia.uksw.edu.pl.

(fot. Paulina Potocka, Katarzyna Zdeb, Kamil Rabiega)


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Inspektor ds. Zabytków Archeologicznych


 

Ochrona zabytków archeologicznych w Norwegii

piątek, 28 listopada 2014 13:16

Drugie z tegorocznego cyklu spotkań prowadzonych w ramach Seminarium Bałtyjskiego odbyło się 26 listopada br. w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Seminarium Bałtyjskie organizowane jest już od 15 lat przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dział Archeologii Bałtów PMA.

Ostatnie spotkanie poświęcone było dwóm zagadnieniom, projektowi badawczemu pn. Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży” oraz problematyce ochrony zabytków w Norwegii.

Pierwsze wystąpienie, które wygłosił dr Marcin Engel, referowało wyniki tegorocznych prac badawczych prowadzonych na stanowiskach archeologicznych w Skomacku Wielkim (woj. warmińsko-mazurskie) i Szurpiłach (woj. podlaskie), związanych z osadnictwem Jaćwingów. Główne założenia projektu – współfinansowanego ze środków EOG oraz środków własnych organizatora – obejmują m.in.:

  • Przeprowadzenie szeroko zakrojonych interdyscyplinarnych badań archeologicznych,
  • rekonstrukcję zespołów osadniczych Jaćwingów oraz krajobrazu kulturowego Jaćwieży,
  • współpracę z władzami lokalnymi celem popularyzacji zdobytej w trakcie badań wiedzy,
  • organizację konferencji sprawozdawczej i publikację wyników badań w formie popularno-naukowej.

(więcej informacji można znaleźć na stronie: www.archeologiajacwiezy.pl)

W związku z faktem, iż projekt ten prowadzony jest we współpracy polsko-norweskiej, gościem honorowym podczas seminarium był dr Martin Gollwitzer, reprezentujący Vest Agder Regional Council, Departments of Monuments and Sites, Kristiansand. Przedmiotem jego prezentacji było prawodawstwo, organizacja i rzeczywistość norweskiej archeologii.

Największe zainteresowanie zgromadzonych słuchaczy wzbudziły zwłaszcza kwestie różnic prawnych i administracyjnych między archeologią norweską a polską. Dla przykładu: w Norwegii nie istnieje rynek archeologiczny, a w związku z tym nie funkcjonują prywatne firmy archeologiczne, badania zaś mogą prowadzić wyłącznie instytucje państwowe, w tym Muzea Uniwersyteckie w Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen i Stavanger oraz organy samorządowe (Fylkeskommunen), Norsk institutt for kulturminneforskning czy Norweskie Muzeum Morskie – w zakresie zabytków zalegających pod wodą.

Dla przedstawicieli Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych WUOZ w Warszawie była to doskonała okazja do przyjrzenia się bliżej problematyce konserwatorskiej kraju stawianego za przykład sprawnych rozwiązań w tym zakresie – zwłaszcza wobec trwających żywych dyskusji nt. kształtu obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także na temat organizacji służb ochrony zabytków.

Na fotografiach:

1 – Wystąpienie dra Marcina Engla, fot. Roman Chojnowski

2 – Wystąpienie dra Martina Gollwitzera, fot. Roman Chojnowski

3 – Badania geomagnetyczne na terenie zespołu osadniczego w Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy, fot. Piotr Wroniecki

4 – Trójwymiarowy model grodziska w Skomacku Wielkim (Ostrowiu), gm. Stare Juchy, autorzy: M. Jaworski, S. Rzeźnik, P. Wroniecki


Przygotowały:
Wioleta Jaskólska
Aleksandra Orłowska
Wydział ds. Zabytków Archeologicznych


 

Zaproszenie na konferencję geoarcheologiczną

czwartek, 06 listopada 2014 15:37

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków objął patronatem trzecią edycję Warszawskiej Konferencji Geoarcheologicznej pod tytułem: Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations.

Konferencja odbędzie się 28 - 29. 11. 2014 roku w Instytucie Archeologii UKSW, przy ul. Wóycickiego 1/3, Audytorium Roberta Schumana (Kampus UKSW – Młociny). Tegoroczna edycja poświęcona jest zagadnieniom związanym z wpływem nagłych zmian i fluktuacji klimatu na dawne społeczności i cywilizacje w okresie Holocenu ze szczególnym uwzględnieniem jego wczesnej i środkowej fazy. W sympozjom wezmą udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Cypru. Referat otwierający wygłosi prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Organizatorzy (Instytut Archeologii UKSW oraz Zakład Geologii Klimatycznej Instytutu Geologii Podstawowej Wydziału Geologii UW) zapraszają do udziału w wydarzeniu nie tylko przedstawicieli nauk przyrodniczych (geologów, geografów i klimatologów) i humanistycznych (archeologów, historyków) ale również studentów oraz wszystkich zainteresowanych wpływem zmian klimatu na dawne kultury i cywilizacje. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Wszystkie niezbędne informacje o konferencji znajdują się na stronie:
www.geoarcheologia.uksw.edu.pl

Plan konferencji
Dzień pierwszy
28.11.2012 (piątek)
10.00 – Otwarcie konferencji
Fabian Welc (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
Leszek Marks (Przewodniczący Komitetu Naukowego)
Sesje:
10.30 – 10.55
Romuald Schild
The 8.2 ka Event in the South Western Desert of Egypt…and the Culture Change
10.55 – 11.20
Tomasz Kalicki
Climatic events and development of cultures: key studies from the temperate (Vistula river valley) and desert (Lomas de Lachay) zones
11.20 – 11.45
Piotr Kittel, Mateusz Płóciennik, O. Peyron, Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Renata Stachowicz-Rybka, M. Obremska
Record of Early Holocene events in deposits of the Middle Ner River valley (Central Poland)
11.45 – 12.15: Coffee break
12.15 – 12.40
Ján Beljak
Protohistoric high-elevation Sites in the Middle Gran River basin in relation to climate change
12.40 – 13.05
Katarina Botić
Climatic influences on appearance and development of Neolithic cultures in southern outskirts of the Carpathian Basin
Lunch: 13.05 – 14.00
14.00 – 14.25
Kamil O. Kuraszkiewicz
Architectural innovations influenced by climatic phenomena (4,2 ka event) in the late Old Kingdom Period (Egypt)
14.25 – 14.50
Fabian Welc
Structure of the 4.2 ka (Bond 3) climatic event. New evidence from northeastern Africa
14.50 – 15.15
Sean Taylor
The Early Bronze Age of the Cyclades, Greece: soils and the 4.2 Event
15.15 – 15.40
Michał Bieniada
Settlement collapse of the urban civilization in southern Levant at the end of the third millennium B.C. – effect of abrupt climatic change ?
15.40 – 16.05
Leszek Marks, Alaa Salem, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Chen Zhongyuan
Preliminary results of studies of the Holocene lake sediments in Fayum Oasis (Egypt)
16.05 - 16.20
Nicholas Kathijotes
Technologies on water resources in ancient Cyprus
16.20 – 17.50
Discussion

Dzień drugi (sobota)
29.11.2014
10.00 – 10.25
Sesje:
Karol Szymczak
The fall of the Neolithic in the Turanian Lowland, Central Asia
10.25 – 10.50
Noémi Beljak Pažinová
Social responses to climate change in the Lengyel culture communities (case study)
10.50 – 11.15
Sayantani Neogi
Soil micromorphology from Harappan settlements and surroundings: reconstruction of mid-Holocene environmental conditions in NW India
11.15 – 11.45: Coffee break
11.45 – 12.10
Aldona Mueller-Bieniek
Archaeobotanical studies of on-site macro-remains as a source of information about plant resources connected with climate conditions
12.10 – 12.35
Fabian Welc
Radiocarbon chronology of final aridification of northeastern Africa at the end of the third millennium B.C (4.2 ka, Bond 3 event)
12.35 – 13.00
Barbara Woronko
2.5 kyrs climatic event – evidence from Europe and northern Africa
Lunch: 13.00 – 14.00
14.00 – 14.25
Rafał A. Fetner
Late Bronze Age crisis and subsistence strategies in northern Mesopotamia
14.25 – 14.50
Marcin Szymanek, Maciej Krajcarz, Magdalena Krajcarz, Magdalena Sodoł
Possible Holocene abrupt climatic changes recorded in mollusk assemblages from cave sediments (mid-southern Poland)
14.50 – 15.15
Leszek Marks, Fabian Welc, Jerzy Nitychoruk, Aleksandra Majecka
Rapid Holocene climate events recorded in the core FA-1 from Fayum Oasis (Egypt)
15.15 – 16.40
Podsumowanie konferencji


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 9 z 16

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g