Kto przypadkowo znalazł zabytek archeologiczny… (Art. 33.1)

piątek, 10 lipca 2015 10:36

24 dobrze zachowane siekierki z brązu z charakterystycznym ornamentem oraz 3 elementy brązowej biżuterii zostały znalezione 1 lipca na terenie pow. warszawskiego zachodniego. Zabytki identyfikowane są z tzw. kulturą łużycką funkcjonującą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (ok. 1700-400 p.n.e.) na terenach niemal całej Polski (z wyjątkiem ziem północno-wschodnich), ale także na obszarze dzisiejszej Słowacji, Moraw, Czech, Saksonii, Łużyc, Turyngii i Brandenburgi, a od wschodu zachodniej części Wołynia.

Godne pochwały jest postępowanie znalazcy skarbu, Pana Tomasza Piaseckiego, który bezzwłocznie zgłosił odkrycie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Odkryte przedmioty zostały przekazane w ręce konserwatora, a następnie trafią do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, gdzie zostaną poddane konserwacji.


Aleksandra Orłowska
Inspektor do spraw zabytków archeologicznychArt. 33. 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Konferencja CAA International - Siena 2015.

piątek, 29 maja 2015 15:05

Uniwersytet w Sienie gościł delegatów na 43 międzynarodowej konferencji Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), która odbyła się od 30 marca do 3 kwietnia bieżącego roku.

Konferencja CAA, organizowana regularnie co roku, od czterech dekad jest jedną z największych i bez wątpienia najważniejszą okazją do zapoznania się z osiągnięciami tzw. nowoczesnych metod badania i dokumentowania zabytków archeologicznych. W tegorocznej edycji wziąłem udział również ja, jako przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prezentowałem poster opisujący metodę i wstępne wyniki badań prowadzonych we współpracy wraz z mgr inż. Wojciechem Ostrowskim, reprezentującym Zakład Fotogrametrii Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz z dr. Barrym Molloy’em z University College Dublin School of Archaeology pt.: „RAW file pre-processing and 3d model quality – archaeological perspective”.

Badania dot. analizy wpływu różnych formatów, sposobów przygotowania i obróbki zdjęć cyfrowych na podstawie których tworzone są trójwymiarowe modele fotogrametryczne na finalną jakość gotowego modelu a jako materiał porównawczy wykorzystano w nich m.in. modele fotogrametryczne obiektów zabytkowych z terenu Mazowsza wytworzone dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ich ochrony, dokumentacji lub rewitalizacji.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż polski oddział CAA działa wyjątkowo prężnie i w najbliższym czasie, tzn. 28 - 30 maja w Cieszynie odbędzie się współorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk, Słowacką Politechnikę, Muzeum w Cieszynie oraz fundację Archaeolingua regionalna edycja Konferencji CAA.

MWKZ zachęca do wzięcia udziału w konferencji, śledzenia dokonań CAA (książka abstraktów z konferencji w Sienie dostępna jest w całości, bezpłatnie na stronie internetowej CAA International lub do pobrania tutaj), a archeologów i innych specjalistów pracujących w szeroko rozumianej ochronie dziedzictwa do stosowania nowoczesnych metod badania i dokumentacji zabytków za każdym razem, gdy przyniesie to korzyść ich ochronie i przyczyni się do zachowania ich w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

 

O małych archeologach w Górze Kalwarii

poniedziałek, 04 maja 2015 14:05

Kolejne zajęcia dla dzieci poświęcone tematyce archeologicznej zostały przeprowadzone w Górze Kalwarii.

30 kwietnia br. do Góry Kalwarii przybyli uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu, aby podjąć wyzwania jakie stawia archeologia. Dzieci przeszły krótkie szkolenie teoretyczne, w trakcie którego zapoznały się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z nauką, jaką jest archeologią. Dowiedziały się jakimi narzędziami posługuje się w swojej pracy archeolog, z jakiego rodzaju zabytkami może on mieć do czynienia oraz jak należy je zabezpieczyć po ich wydobyciu. Zobaczyły, co kanapka Scooby’ego ma wspólnego ze stanowiskiem archeologicznym, a mianowicie że składa się z warstw. Tyle, że z warstw ziemi, które powstawały na skutek aktywności człowieka w przeszłości i z których archeolog podejmuje zabytki o niej świadczące. Podczas tej części zajęć wyjaśniona została różnica między archeologią a paleontologią.

Zdobytą wiedzę uczniowie mieli okazję wykorzystać w praktyce. Podzieleni na 12 czteroosobowych grup mieli za zadanie odszukać, oczyścić, zabezpieczyć i opisać zabytki pochodzące z odległych dziejów człowieka. Każdy patrol wyposażony był w kielnię, pędzelek, miarkę, torebki strunowe, metryczki i długopisy. Prace archeologiczne prowadzone w systematyczny sposób przyniosły oczekiwane efekty. Wśród odkrytych znalezisk znalazły się fragmenty glinianych naczyń, wióry krzemienne i monety (przygotowane wcześniej przez prowadzącą). Pobrano nawet próbki węgli do analizy 14C 1.

Po trudach pracy na wykopie archeologicznym młodzi badacze mogli posilić się własnoręcznie zrobionymi podpłomykami.


Aleksandra Orłowska
– autorka zajęć
Inspektor do spraw zabytków archeologicznych1 Analiza chemiczna stanowiąca metodę badania wieku przedmiotów (datowanie radiowęglowe) opartą na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C (datowanie izotopowe).

 

Strona 8 z 16

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g