Piknik archeologiczny w Legionowie już za nami

wtorek, 20 września 2016 16:09

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 17 września (sobota) na terenie Muzeum Historycznego w Legionowie, w ramach Nocy Kultury, odbył się piknik archeologiczny. Organizatorzy – wspomniane wyżej Muzeum oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - zapewnili wiele atrakcji. Można było spróbować swoich sił w lepieniu naczyń z gliny, czy tkaniu krajek na bardku. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie można było otrzymać różne upominki. Jednak, aby to zrobić uczestnicy imprezy musieli wykazać się szybkością, spostrzegawczością oraz świeżo zdobytą wiedzą nt. archeologii w przygotowanej przez pracowników Wydziału Zabytków Archeologicznych grze edukacyjnej. Chętnych nie brakowało też do układania na czas puzzli przedstawiających przekrój jednego z obiektów archeologicznych odkrytych podczas archeologicznych badań wykopaliskowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W trakcie trwania pikniku miały miejsce także prelekcje poświęcone m.in. kwestii nowoczesnych metod komputerowych i geofizycznych wykorzystywanych w badaniach archeologicznych oraz wynikające z tego korzyści i zagrożenia dla zabytków archeologicznych.

Pragniemy wyrazić duże podziękowania dla Pana Konrada Szostka, który wsparł przedstawicieli WUOZ nieocenioną pomocą w czasie trwania imprezy.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z sobotniego wydarzenia


Fot. – Bogna Radzimińska, Wawrzyniec Orliński


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Inspektor ds. Zabytków Archeologicznych


 

Noc Kultury w Legionowie

środa, 14 września 2016 09:24

17 września br. (sobota) na terenie miasta Legionowa odbędzie się piknik archeologiczny, którego organizatorami są Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele Wydziału Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie. Celem imprezy jest promocja miasta oraz popularyzacja zagadnień związanych z dziedzictwem archeologicznym. Osoby, które pojawią się na pikniku w siedzibie Muzeum Historycznego w Legionowie będą miały okazję m.in. do wysłuchania prelekcji o potrzebie i sposobach ochrony dziedzictwa archeologicznego, zwiedzenia wystawy pt. De Profundis… Archeologia ziem powiatu legionowskiego, obejrzenia filmu „Wandalowie, zanim zdobyto Rzym” a także zadania pytań dotyczących działalności WUOZ w Warszawie. Na najmłodszych czekać będzie gra edukacyjna poświęcona ochronie i opiece nad zabytkami archeologicznymi przygotowana przez pracowników WA WUOZ. Dla najlepszych i najbardziej wytrwałych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Ponadto w czasie trwania imprezy śmiałkowie będą mogli spróbować swoich sił w lepieniu naczyń techniką tasiemkową oraz na toczku, własnoręcznie wykonać papier czerpany, czy krajkę. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zgłębienia tajników gier średniowiecznych.

 

Pozostałości działań wojennych na trasie budowy drogi ekspresowej S-8 - wyniki badań

wtorek, 12 lipca 2016 11:08

Tydzień temu zakończyły się ratownicze badania wykopaliskowe prowadzone w rejonie zabytków archeologicznych Nadma 10 i Nadma 12 w związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S-8, na odcinku od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.”.

Badania archeologiczne na zlecenie GDDKiA Oddział w Warszawie prowadziła firma ANWIT Antoni Smoliński, pod kierunkiem mgra Antoniego Smolińskiego i mgra Krzysztofa Karasiewicza. Prace terenowe pozwoliły na weryfikację zarówno danych historycznych, jak również danych LIDAR (ang. Light Detection and Ranging), wskazujących na obecność pozostałości struktur militarnych oraz starć z czasów tzw. bitwy warszawskiej 1920 r., walk wrześniowych związanych z wybuchem II wojny światowej oraz działań militarnych z 1944 r.

W trakcie badań odkryto relikty okopów, rowu łącznikowego, stanowisk bojowych, rowu przeciwczołgowego oraz pozostałości walk w postaci łusek, elementów granatów, części uzbrojenia i wyposażenia żołnierskiego.

Duże zainteresowanie wzbudza zarejestrowany przez archeologów obiekt, zawierający fragmenty wraku niemieckiego samolotu. Na podstawie kwerendy źródeł historycznych archeolodzy stwierdzili, iż są to szczątki Messerschmitta typu Bf 110 zestrzelonego 3 września 1939 r. przez polskiego pilota por. Wojciecha Januszewicza ze 111. Eskadry Myśliwskiej Brygady Pościgowej. Wykopaliska nie tylko pozwoliły na odkrycie ww. pozostałości, ale wykazały też, że miejsce zalegania rozbitego samolotu zostało przecięte w 1944 r. przez okop powstały podczas niemieckiej akcji umacniania linii obronnych przeciwko siłom radzieckim.

Większość umocnień polowych na tym obszarze została rozebrana przez ludność miejscową po przejściu frontu w 1944 r.

Archeolodzy podkreślają, że jest jeszcze za wcześnie, aby dokonać dokładnej interpretacji odkrytych pozostałości militarnych i przypisania im konkretnych lat powstania/użytkowania. Istotne jest przeprowadzenie analizy struktur i ich elementów charakterystycznych świadczących o dostosowaniu do pola walki z danego okresu.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Inspektor ds. Zabytków ArcheologicznychFot. Affelski J., Jachimowicz K., Ławniczak M., Kiełbasińska M., Karasiewicz K.

Fot. 1. – Destrukty uzbrojenia samolotu Messerschmitt Bf 110
Fot. 2. – miejsce pierwszego uderzenia o ziemię, eksplozji i pożaru części samolotu
Fot. 3. – miejsce wbicia w ziemię sekcji przednich samolotu
Fot. 4. – prace terenowe w rejonie stanowiska Nadma 12
Fot. 5. – tabliczki wytwórni BFW-Bayerische Flugzeugwerke Augsburg
Fot. 6. – ołowiany żołnierzyk znaleziony wśród szczątków samolotu

 

Strona 6 z 16

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g