O małych archeologach w Górze Kalwarii

Kolejne zajęcia dla dzieci poświęcone tematyce archeologicznej zostały przeprowadzone w Górze Kalwarii.

30 kwietnia br. do Góry Kalwarii przybyli uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu, aby podjąć wyzwania jakie stawia archeologia. Dzieci przeszły krótkie szkolenie teoretyczne, w trakcie którego zapoznały się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z nauką, jaką jest archeologią. Dowiedziały się jakimi narzędziami posługuje się w swojej pracy archeolog, z jakiego rodzaju zabytkami może on mieć do czynienia oraz jak należy je zabezpieczyć po ich wydobyciu. Zobaczyły, co kanapka Scooby’ego ma wspólnego ze stanowiskiem archeologicznym, a mianowicie że składa się z warstw. Tyle, że z warstw ziemi, które powstawały na skutek aktywności człowieka w przeszłości i z których archeolog podejmuje zabytki o niej świadczące. Podczas tej części zajęć wyjaśniona została różnica między archeologią a paleontologią.

Zdobytą wiedzę uczniowie mieli okazję wykorzystać w praktyce. Podzieleni na 12 czteroosobowych grup mieli za zadanie odszukać, oczyścić, zabezpieczyć i opisać zabytki pochodzące z odległych dziejów człowieka. Każdy patrol wyposażony był w kielnię, pędzelek, miarkę, torebki strunowe, metryczki i długopisy. Prace archeologiczne prowadzone w systematyczny sposób przyniosły oczekiwane efekty. Wśród odkrytych znalezisk znalazły się fragmenty glinianych naczyń, wióry krzemienne i monety (przygotowane wcześniej przez prowadzącą). Pobrano nawet próbki węgli do analizy 14C 1.

Po trudach pracy na wykopie archeologicznym młodzi badacze mogli posilić się własnoręcznie zrobionymi podpłomykami.


Aleksandra Orłowska
– autorka zajęć
Inspektor do spraw zabytków archeologicznych1 Analiza chemiczna stanowiąca metodę badania wieku przedmiotów (datowanie radiowęglowe) opartą na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C (datowanie izotopowe).

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g