Naukowy zawrót głowy w Adamowiźnie

Po raz kolejny młodzi odkrywcy mięli okazję uczestniczyć w zajęciach poświęconych tematyce archeologicznej.

W szkole podstawowej w Adamowiźnie, gm. Grodzisk Mazowiecki 19 września br. odbył się Dzień Nauki, w którym wzięli udział uczniowie klas I-VI. Obok pokazów chemicznych, zajęć z astronomii i robotyki, dzieci przeszły wstępne szkolenie z zakresu archeologii. Zapoznały się z podstawowymi pojęciami związanymi z tą dziedziną nauki. Poznały różnicę między archeologią, która jako nauka bada przeszłość człowieka, a paleontologią, której przedmiotem badań są skamieliny i dinozaury. Dowiedziały się również, jakimi narzędziami posługuje się w swojej pracy archeolog i jak należy zabezpieczyć zabytki po ich wydobyciu.

Po krótkim wprowadzeniu przyszedł czas, aby uczniowie wykorzystali teorię w praktyce. Podzielone na 3-4-osobowe archeopatrole dzieci miały za zadanie odszukać, oczyścić, zabezpieczyć i opisać zabytki pochodzące z dawnych dziejów człowieka. Każdy patrol został wyposażony w kielnię, miarkę, pędzel, metryczki, długopisy, torebki strunowe oraz kartę patrolu, która zawierała ilustracje przykładowych znalezisk, z jakimi archeolog ma do czynienia. Wykopaliskowe prace archeologiczne zakończyły się powodzeniem. Młodym odkrywcom udało się odnaleźć fragmenty glinianych naczyń, narzędzia krzemienne oraz monety (repliki zabytków).

Łącznie w zajęciach z zakresu archeologii wzięło udział 400 uczniów szkoły podstawowej w Adamowiźnie. Każdy z nich otrzymał zasłużoną nagrodę za duży zapał i prawidłowe wykonanie prac archeologicznych.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
– autorka zajęć
Inspektor do spraw zabytków archeologicznychPolecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g