Zaproszenie na wykład

wtorek, 18 września 2018 11:05


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków jako współorganizator wydarzenia zaprasza ma wykład, który będzie poświęcony wynikom badań archeologicznych, podjętych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, położonym w pobliżu grodziska na Piotrówce.

Wykopaliska między dzisiejszymi ulicami Limanowskiego i Przechodnią odbyły się już w 1914 r., ale przeprowadzenie ich w większej skali stało się możliwe dopiero w 1966 r. (kierował nimi Wojciech Twardowski). Badania te przyniosły szereg interesujących informacji o obrzędowości pogrzebowej i mieszkańcach Radomia w XI-XII w. Samo cmentarzysko ze względu na liczbę zadokumentowanych pochówków plasuje się w grupie najlepiej rozpoznanych nekropolii z tego okresu na południu Mazowsza.

Wykład poprowadzą Tomasz Kurasiński i Kalina Skóra, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi.

Zapraszamy 7 października 2018 r. o godz. 12.00 do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wstęp wolny.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków