Archeologia Mazowsza

Europejskie Dni Dziedzictwa już za nami. W ramach tego wydarzenia 15-16 września w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie można było zobaczyć wystawę archeologiczną.

Na ekspozycji zostały zaprezentowane wybrane zabytki, pochodzące z terenów Mazowsza. Zainteresowani mogli obejrzeć przedmioty pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, m.in. żelazne umbo (centralna część tarczy wzmacniająca jej konstrukcję oraz chroniąca dłoń wojownika) i urnę, odkryte na cmentarzysku ciałopalnym w Łajskach, gm. Wieliszew; urny, narzędzia krzemienne, rozcieracz kamienny, fragmenty żelaznego okucia i fibule z cmentarzyska w Cząstkowie Polskim, gm. Czosnów; fragmenty glinianych naczyń i kości zwierzęcych z osady wczesnośredniowiecznej w Pruszkowie, gm. Pruszków. Na wystawie zgromadzono także przedmioty pochodzące z badań interwencyjnych, ratunkowych, wśród których znalazła się urna z przykrywką z terenów Borkowa (Warszawa-Wawer) przypisywana kulturze pomorskiej, czy urna z Kiełpina, gm. Łomianki, także przypisywana kulturze pomorskiej, jak i z przypadkowych odkryć – krzemienne płoszcze (grot włóczni lub sztylet) i krzemienna siekierka.

Wystawę odwiedzili nie tylko Warszawiacy, ale także goście z innych miast, a nawet krajów (Szwecja, Francja). Dziękujemy wszystkim zwiedzającym za zainteresowanie i ciepłe słowa.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Starszy Inspektor, Wydział Archeologii
WUOZ w Warszawie


Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g