Zmiany w zakresie zabytków archeologicznych od stycznia 2018 roku

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. Wprowadzają one m.in. zmianę kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków - z wykroczenia na przestępstwo. Zasady i obowiązki prowadzenia poszukiwań zabytków pozostają bez zmian – nadal wymagane jest uzyskanie na nie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków Art. 109 c, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku brzmi: Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Do tej pory działanie to traktowane było jako wykroczenie. W uzasadnieniu projektu można było przeczytać, że „potrzeba zmiany w tym zakresie wynika z narastającego problemu nielegalnych poszukiwań zabytków, w tym zabytków archeologicznych”.

Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzką Wydziału Zabytków Warszawy do nowego budynku, mogą wystąpić chwilowe problemy z komunikacją telefoniczną z urzędem. Proszę dzwonić pod numer kancelarii 22 4430405, gdzie zostaną Państwo poinstruowani, jak skontaktować się z wybranym pracownikiem urzędu. Jednocześnie informujemy, że przyjmowanie klientów przez pracowników i udzielanie telefonicznej informacji o toczących się w urzędzie postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 11.30 – 13.30.

Według instytucji zajmujących się problematyką ochrony dziedzictwa narodowego i ochroną zabytków, w ciągu ostatnich lat wzrosła ilość przestępstw przeciwko zabytkom, popełnianych w wyniku prowadzenia nielegalnych poszukiwań. Zaostrzenie obowiązujących przepisów jest odpowiedzią ustawodawcy na to zjawisko.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g