Wyniki wybranych badań archeologicznych z terenu Mazowsza 2006-2016

Właśnie taki tytuł nosi wystawa plenerowa, której uroczyste otwarcie miało miejsce w miniony piątek na dziedzińcu przed siedzibą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wystawa obejmuje 10 tablic informacyjnych, które w zwięzły sposób prezentują efekty prac wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie wybranych zabytków archeologicznych w Kaniach, Czersku, Łomiankach, Legionowie, Nowym Łuszczewku, Nadmie, Krzach Dużych, Chrzanowie Małym i Parzniewie (obszar Delegatury WUOZ w Warszawie). Zakres czasowy jaki wybraliśmy obejmuje ostatnie 10-lecie, gdyż naszym zamiarem jest przybliżenie Państwu aktualnej wiedzy dotyczącej bogactwa oraz stanu zachowania dziedzictwa archeologicznego w regionie. Obecnie badania archeologiczne podejmowane na terenie Mazowsza mają charakter niemal wyłącznie ratowniczy, są inicjowane w związku z realizacją inwestycji prywatnych i publicznych.

Niniejsza ekspozycja posterowa stanowi pierwszą część z planowanego cyklu wystaw poświęconych badaniom archeologicznym prowadzonym na obszarze woj. mazowieckiego i będzie można się z nią zapoznać do 31.12.2016 r. przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.


Przygotowała:
Aleksandra Orłowska
Inspektor ds. Zabytków Archeologicznych


Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g