Honorowy Patronat Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

środa, 04 marca 2009 01:20

Honorowy Patronat Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Barbary Jezierskiej

W dniu 27 lutego 2009 r. w Auli Głównej UKSW odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
poświęcona prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego Polski.

Barbara Jezierska podczas swojego wystąpienia podkreśliła jak duże znaczenie
w ochronie zabytków mają tego typu konferencje. Skuteczna ochrona zabytków wymaga
zmian w przepisach prawnych.

W konferencji udział wzięli m.in. specjaliści z dziedziny architektury, historii sztuki i konserwatorstwa.
Było ponad 200 uczestników.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

spotkanie z samorządowcami

piątek, 27 lutego 2009 14:19

25.02.2009 r.

O zasadach finansowania opieki nad zabytkami mówiła Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na spotkaniu z samorządowcami w Płocku 25 lutego br.  Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi samorządowców na rolę zabytków w ich regionie. Zostali oni poinformowani o przepisach prawnych wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Konserwator Zabytków przedstawiła samorządowcom kilka przykładów doskonałego zagospodarowania zabytków.

 Monika Dziekan
 Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

 

Otoczenie Norblina

środa, 04 lutego 2009 17:04

Otoczenie Norblina

Decyzją z dnia 21. 01. 2009 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odstąpił od  wpisania do rejestru zabytków otoczenia dawnych Zakładów Norblina, mieszczących się przy ul. Żelaznej w Warszawie. Powodem tej decyzji był wniosek złożony przez właściciela terenu, który udowodnił, że  obecnie nie zachodzą czynniki zagrażające obiektom wpisanym do rejestru zabytków, dlatego też w chwili obecnej nie jest konieczne wpisanie do rejestru zabytków terenu wokół zabytkowych budynków.

Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków otoczenia dawnych Zakładów Norblina, może zostać jednak wznowione, jeśli pojawią się nowe okoliczności, uzasadniające konieczność objęcia szczególną ochroną konserwatorską również otoczenia wpisanych do rejestru zabytkowych obiektów.

Na terenie układu budowlanego dawnych Zakładów Norblina pod ochroną konserwatorską jest
11 budynków oraz 35 maszyn.

Właściciel zespołu budowlanego złożył jednocześnie deklarację, że w stosownym czasie wystąpi do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z wnioskiem o wpis do rejestru zabytków dodatkowo dwóch budynków, tj. hali tłoczni – rurowni oraz laboratorium.


Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

Strona 322 z 327

«PoczątekPoprzednia321322323324325326327NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g