Informacja prasowa z dn. 02.04.2009 r.

piątek, 03 kwietnia 2009 15:40

Mazowsze ma sześć nowych zabytków, dn. 02.04.2009 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
 
 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska decyzją z dnia 26 marca 2009 r. wpisała do rejestru zabytków kamienicę wraz z oficynami położoną w Warszawie, przy ul. Wspólnej 35, budynek mieszkalny położony w Warszawie przy ul. Malczewskiego 20 oraz 4 wille położone w Konstancinie ? Jeziornie, wille ?PIASKI?, ?SANS SOUCI?, ?ESTE? oraz ?SZAROTKA?.
    Kamienica przy ul. Wspólnej 35 została wzniesiona w latach 1910-1920, wg. Projektu Karola Jankowskiego i Edwarda Lilpopa. Prace wykończeniowe zakończyły się prawdopodobnie dopiero w 1926 roku. Podczas II wojny światowej budynek został częściowo zniszczony. Spalony został dach oraz część piątego piętra. W 1945 roku kamienicę odbudowano. Wówczas o jedną kondygnację podwyższono oficyny boczne. W pomieszczeniach  usunięto piece kaflowe i część sztukaterii sufitowej. W 1951 roku kamienica została upaństwowiona, a w 1996 roku powróciła do spadkobiercy ostatniego właściciela. Od 2004 r. kamienica jest w posiadaniu obecnego właściciela, który przeprowadził częściowy remont obiektu. Została odnowiona fasada kamienicy oraz elewacja oficyn, osadzono nowe płyty balkonowe i balustrady oraz wymieniono stolarkę okienną. W kilku mieszkaniach przetrwały dekoracje sztukatorskie sufitów, m.in. plafony, rozety, wici roślinne, dwubarwny parkiet z motywami kwiatowymi, stolarka drzwiowa
ramowo-płycinowa wewnątrz mieszkań. Oprócz walorów historycznych, kamienica posiada walory artystyczne, jakimi są rozwiązania formalne bryły oraz elewacje wraz z zachowanym detalem architektonicznym.
        Budynek mieszkalny, powstały w latach 30-tych XX wieku, wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza, położony w Warszawie przy ul. Malczewskiego 20. W czasie wojny częściowemu zniszczeniu uległa oficyna. Wartości estetycznej temu budynkowi dodaje użycie dekoracji klinkierowej wywodzącej się z lat 70-tych XIX wieku, a bardzo charakterystyczne dla modernizmu lat 20-tych XX wieku. Oprócz walorów historycznych budynek posiada wartości artystyczne, m.in. usytuowanie budynku, czy rozwiązania formalne.
Willa ?SANS SOUSI?, mieszcząca się w Konstancinie ? Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12 została wzniesiona w 1929 r. Pomimo wtórnej zmiany artykulacji ścian zachowały się wewnętrzne dekoracje sztukatorskie na parterze, w formie kasetonów i gzymsów. Zachowana prawie w całości oryginalna  stolarka drzwiowa i okienna o ciekawych podziałach podkreśla pierwotny charakter nieruchomości. Połączenie rozczłonkowanej bryły z bogatą dekoracją sztukatorską czyni z niej zabytek o wysokich walorach artystycznych.
Willa ?PIASKI?, mieszcząca się w Konstancinie ? Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12 została wniesiona w  1922 roku wg. projektu Marcina Weinfelda. Przed II wojną światową budynek został znacznie przebudowany. Od chwili zakończenia działań wojennych rezydencja zaczęła pełnić funkcję szpitala dziecięcego. Wille często stawała w płomieniach. Obecnie jest w złym stanie technicznym. Po ostatnim pożarze, który pochłonął część dachu, budynek grozi zawaleniem. Na uwagę zasługuje sama monumentalna bryła budynku. Bryła dwukondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem i facjatkami. Willa została wpisana do rejestru zabytków ze względu na wartości historyczne i artystyczne. Forma budynku przypomina miniaturę pałacu Radziwiłłów w Nieborowie.
    Obydwie wille ?PIASKI? oraz ?SANS SOUCI? są własnością Centrum Rehabilitacji Ruchu ? STOCER.
    Willa ?ESTE? mieszcząca się w Konstancinie ? Jeziornie, przy ul. Batorego 19, została wzniesiona w 1905 r., wg. projektu Mikołaja Tołwińskiego. Pomimo pewnych wtórnych przebudów i ingerencji w wygląd pierwotny elewacje nie utraciły swej wartości historycznej i artystycznej. Podobnie wnętrza, choć poddane gruntowemu remontowi zachowały pierwotny podział. Stolarka drzwiowa została wymieniona na nową przy całkowitym zachowaniu oryginalnego charakteru.
      Willa ?SZAROTKA? (dawniej ?STOKROTKA?) wraz z otoczeniem i figurą Matki Bożej wzniesioną ok. 1914 roku.  mieszcząca się w Konstancie ? Jeziornie, przy ul. Matejki 18. W pierwotnej formie zachowany jest kształt bryły, kompozycja elewacji oraz elementy wyposażenia, m.in. stolarka drzwiowa i ślusarska. Zestawienie silnie rozczłonkowanej bryły, delikatnej dekoracji sztukatorskiej oraz drewniany elementów nadaje budynkowi niepowtarzalny kształt i charakter.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Informacja prasowa z dn. 25.03.2009 r.

piątek, 27 marca 2009 10:38

 Miejskiego konserwatora zabytków w Radomiu nie będzie, 25.03.2009 r.
„Ubolewam nad tym, że w Radomiu nie udało nam się powołać miejskiego konserwatora zabytków”  - powiedziała Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków  podczas spotkania z samorządowcami  z Radomia i okolicznych powiatów. 
Tematem spotkania była strategia ochrony zabytków na Mazowszu.  Barbara Jezierska oceniła bardzo dobrze współpracę z radomską policją  oraz strażą pożarną. 
Konserwator zachęcała samorządowców do wykorzystywania środków unijnych na remonty obiektów zabytkowych na ich terenie.  Przyznała, że ludzie nie mają wystarczającej świadomości czym jest zabytek dla dziedzictwa kulturowego. „Turyści zwiedzają zabytki, a nie architekturę nowoczesną” – podsumowała.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków


                          

 

Informacja prasowa z dn. 24.03.2009 r.

środa, 25 marca 2009 14:54

Pomiędzy ortodoksją, a kreacją  24.03.2009 r.

 „Niska jakość nowej architektury, zbyt mocna przebudowa zabytków, luki w ustawodawstwie, brak stosownych ulg podatkowych – to są elementy, które utrudniają dialog pomiędzy konserwatorem, a architektem i właścicielem obiektu zabytkowego” – powiedziała Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, podczas wykładu inauguracyjnego konferencję naukową w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.  Dwudniowa konferencja odbyła się pod hasłem „Pomiędzy ortodoksją a kreacją” i gościła architektów, konserwatorów zabytków  oraz  historyków sztuki z całej Polski.
Nie jest tak, że wszyscy konserwatorzy zabytków reprezentują tylko ortodoksję, a architekci kreację. Dobro zabytku, to wspólne dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać.  Barbara Jezierska wspomniała również o „systemie konstancińskim”, który polega na świadomym niszczeniu zabytków w celu uzyskania gruntu pod nowoczesną zabudowę.
Podczas drugiego dnia konferencji  były omawiane problemy konserwacji zabytków i problemy w zarządzaniu budynkami zabytkowymi.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Strona 302 z 310

«PoczątekPoprzednia301302303304305306307308309310NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g