Wpis do rejestru zabytków

środa, 01 października 2008 01:31

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie decyzją z dn. 11.08.2008 r. zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: Układu urbanistycznego i  zespołu budowlanego ulicy Brzeskiej na odcinku Ząbkowska-Kijowska (Warszawa, dzielnica Praga Północ). Granice obszaru objętego niniejszym postępowaniem oznaczono na załączonym planie linią w kolorze zielonym. Poszczególne zabudowania o charakterze zabytkowym oznaczono kolorem czerwonym.

Monika Dziekan

Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

 

 

Parki kulturowe

poniedziałek, 29 września 2008 03:21

Parki Kulturowe na Mazowszu16 września 2008 roku o godzinie 11.00 w Pawilonie Wystawowym, w siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbarę Jezierską. Konferencja poświęcona była projektowi utworzenia Parku Kulturowego Gminy Michałowice oraz idei powołania parków kulturowych na Mazowszu.

Podczas konferencji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił projekt utworzenia Parku Kulturowego Gminy Michałowice, a także poinformował media o wszczęciu, z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Miasto Ogród Komorów, położonego w gminie Michałowice.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska planuje zainicjować utworzenie kolejnych Parków Kulturowych na Mazowszu bowiem jest to najskuteczniejsza forma ochrony krajobrazu kulturowego czyli zabytków i przyrody znajdujących się na danym terenie. Park Kulturowy daje również możliwość pozyskiwania funduszy unijnych oraz ma wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej, gdyż zobowiązuje gminę do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
 

Wpis do rejestru zabytków otoczenia PKiNu

poniedziałek, 21 lipca 2008 09:02

Wpis do rejestru zabytków otoczenia PKiNu?


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Barbara Jezierska rozpatruje wniosek dwóch radnych m.st. Warszawy o wpisanie do rejestru zabytków tzw. Parku Świętokrzyskiego. Sprawa jest w toku i ostateczna decyzja wpisu do rejestru zabytków jeszcze nie zapadła. Wpis od rejestru zabytków powinien dotyczyć nie tylko zieleni znajdującej się wokół Pałacu ale również całego założenia architektonicznego w tym trybun, fontann, latarni, obelisków i małej architektury.

Ewentualne wpisanie do rejestru zabytków całego założenia architektonicznego wokół Pałacu Kultury i Nauki, w tym tzw. Parku Świętokrzyskiego jest konsekwencją wpisania do rejestru zabytków Pałacu Kultury i Nauki w 2007 roku bowiem każdy zabytek (w tym już także Pałac) powinien być odpowiednio wyeksponowany, a nie zabudowany. Natomiast otocznie Pałacu w postaci małej architektury, fontann, latarni, trybun, pawilonów dworca PKP Śródmieście oraz zieleni tworzy z Pałacem Kultury i Nauki integralną  całość.

Wpis do rejestru zabytków założenia architektonicznego wokół Pałacu Kultury i Nauki nie wyklucza zabudowy otoczenia Pałacu – powoduje jedynie, że każda planowana inwestycja musi być uzgodniona ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Zabudowa otoczenia Pałacu Kultury i Nauki nie jest zależna od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – decyduje o tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest wykonywany na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy i jest najwłaściwszą formą kształtowanie polityki przestrzennej miasta.

 

Strona 301 z 303

«PoczątekPoprzednia301302303NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g