Niekontrolowany rozrost miast, 06.10.2009 r.

wtorek, 06 października 2009 13:10

Planowanie urbanistyczne ma kluczowe znaczenie dla kontroli rozrostu miast o tym i innych sprawach obradowali uczestnicy konferencji Światowy Dzień Habitatu, Światowy Dzień Architektury, która odbyła się wczoraj w SARPie. Uczestnikiem spotkania była Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez UN-Habitat „Planning Sustainable Cities:Global Report on Human Settlementes 2009 r.” nieokreślony rozrost miast to jedno z wyzwań, które stoją przed urbanistami i władzami lokalnymi. Autorzy raportu wskazują, że do grona kluczowych wyzwań stojących przed miastem w XXI wieku należą wyzwania socjoprzestrzenne, zwłaszcza nierówności społeczne i przestrzenne, np. rozrost miast.
Jedno z istotnych przesłań raportu głosi, że władze powinny częściej przyjmować centralną rolę w miastach, tak aby mogły kierować inicjatywami na rzecz rozwoju i zapewniać zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nie ulega wątpliwości, że planowanie urbanistyczne ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu władz, aby podołać wyzwaniom wieku urbanizacji.
 

Architektura kultur lokalnych pogranicza, dn. 05.10.2009 r.

poniedziałek, 05 października 2009 15:48

Pod takim hasłem odbyła się  w dniach 2-4 października w Wilnie i Białymstoku II Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona architekturze miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii. Uczestnikiem konferencji była Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami.
Tegoroczna edycja konferencji oscylowała wokół architektury miejsc kultu i pamięci oraz wymiany wartości
w architekturze sakralnej pogranicza kulturowego.


 

 

Nowe Miasto w rejestrze zabytków, 01.10.2009 r.

piątek, 02 października 2009 14:58

Układ urbanistyczny Nowego Miasta wraz z otoczeniem został wpisany do rejestru zabytków
– taką decyzję 30 września 2009 r. podjęła Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Granice zabytkowego układu urbanistycznego Nowego Miasta określono w sposób następujący od strony północnej – wzdłuż ulicy Wojtowskiej oraz części ulicy Konwiktorskiej, od ulicy Zakroczymskiej do ulicy Fondamińskiego, od strony wschodniej - wzdłuż ulicy Wybrzeże Gdańskie, od strony południowej - wzdłuż murów Starego Miasta, a od strony zachodniej  - ulicą Fondamińskiego, Koźlą obejmując także obszar w rejonie ulic Świętojerskiej, Miodowej i Długiej.
Nowe Miasto
Nowe Miasto zostało odbudowane w latach 1945-1960 pod kierunkiem Mieczysława Kuzmy. Odbudowę przeprowadzono z zachowaniem współzależności pomiędzy odtworzeniem stanu przedwojennego, a przebudową i modernizacją zabudowy podporządkowanej nowej strukturze funkcjonalnej miasta. Kamienicom nadano najczęściej klasycystyczny wygląd, świątynie i pałace zaś odbudowano. Bloki zabudowy rozluźniono od strony podwórzy, jednocześnie utrzymując historyczną sieć uliczną.

Decydującym kryterium o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego Nowego Miasta jest chęć ochrony powojennego zagospodarowania o historycznej formie, która to jest twórczą interpretacją stanu przedwojennego. Jako obszar otoczenia wskazano tereny pomiędzy ulicami Franciszkańską i Konwiktorską oraz tereny nadwiślane. Objęcie ochroną tych obszarów ma na celu ochronę obszaru zabytkowego poprzez racjonalną politykę przestrzenną, szczególnie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, czy zachowania terenów zielonych.


Monika Dziekan
Rzecznik prasowy MW Konserwatora Zabytków
 

Strona 247 z 266

«PoczątekPoprzednia241242243244245246247248249250NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g