Zespół budowlany dawnej Fabryki Cukrów F. Anczewskiego przy ul. 11 Listopada 10A w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków

wtorek, 17 listopada 2020 09:21

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny zespół budowlany dawnej Fabryki Cukrów F. Anczewskiego, składający się z oficyn południowo-wschodniej i południowo-zachodniej oraz budynku piekarni, wraz z terenem posesji, położony przy ul. 11 Listopada 10A w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historyczny zespół budowlany dawnej Fabryki Cukrów F. Anczewskiego, składający się z oficyn południowo-wschodniej i południowo-zachodniej oraz budynku piekarni, wraz z terenem posesji, położony przy ul. 11 Listopada 10A w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Wyroby fabryki takie jak m.in. biszkopty, cukry i czekolada sprzedawane były w Śródmieściu, w sklepach firmowych na ul. Niecałej i ul. Marszałkowskiej. W latach 1900-1925 właścicielem zakładu był Teodor Lissowski, za jego czasów firma działająca wciąż pod dawną nazwą zatrudniała ok. 100 pracowników. W 1955 r. zespół przeszedł na własność Skarbu Państwa.

Historyczny zespół budowlany dawnej Fabryki Cukrów F. Anczewskiego znajduje się w południowej części dzielnicy Praga-Północ, na tyłach budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 10, wybudowanego współcześnie na miejscu dawnej drewnianej kamienicy. Budynki posadowione są na nieregularnej posesji, a ich lokalizacja dopasowana jest do jej kształtu. Zespół składa się z oficyny przylegającej do południowo-wschodniej granicy działki z niewielkim ukośnie dostawionym skrzydłem przylegającym do szczytu działki od strony północno-wschodniej, mniejszej oficyny dostawionej do południowo-zachodniej krawędzi posesji oraz wolnostojącego budynku piekarni.

Wszystkie budynki zespołu są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, posadowione na ceglanych cokołach, nakryte dachami krytymi papą na pełnym deskowaniu. Większość okien w budynkach zespołu zachowała się w oryginalnej formie z oryginalnymi klamkami, zawiasami i okuciami. Drzwi we wnętrzach zostały w dużej mierze wymienione na współczesne, zachowały się pojedyncze egzemplarze drewnianych drzwi ramowo-płycinowych i profilowane odrzwia oraz drzwi deskowe w piwnicach.

Zabudowa zespołu zachowała w znacznym stopniu pierwotną formę architektoniczną. Na walory artystyczne budynków składają się motywy zdobnicze charakterystyczne dla budownictwa ceglanego takie jak ceglane gzymsy z motywami kostkowymi, zwieńczenia okien i drzwi z klińcowymi zwornikami, doświetlenie wnętrz wysokimi wielokwaterowymi oknami czy pionowe podziały elewacji w formie masywnych lizen. Walory artystyczne dostrzegalne są również w konsekwentnie zastosowanej skali zabudowy oraz jej układzie dostosowanym do nieregularnego kształtu działki.

Historyczna wartość przedmiotowego zespołu wiąże się z działalnością Fabryki Cukrów F. Anczewskiego i przemysłową tradycją Pragi-Północ. Stanowi on świadectwo zamkniętej już epoki w rozwoju architektury i urbanistyki tej części miasta oraz cenny dokument historii ulicy oraz jej rozwoju budowlanego, a także istotne źródło wiedzy na temat historii architektury przemysłowej łączącej w sobie funkcjonalność z cechami stylistycznymi tradycyjnej architektury ceglanej,

Zespół, będący reliktem zabudowy postindustrialnej, posiada również walory naukowe, jako przedmiot badań historii ceglanego budownictwa przemysłowego. Źródłem walorów poznawczych przedmiotowego zespołu jest jego warstwa materialna: technologia wykonania, użyte materiały budowlane, detal architektoniczny typowy dla architektury przemysłowej początku XX wieku, jak również zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne. Zabudowa dawnej fabryki jest również źródłem wiedzy na temat historii Pragi, jej przemysłowej przeszłości oraz związanych z nią osób i zakładów produkcyjnych.

Decyzja wpisu do rejestru zabytków jest ostateczna. Strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Cmentarz żydowski w Nasielsku w rejestrze zabytków

wtorek, 06 października 2020 10:23

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego cmentarz żydowski położony w Nasielsku, z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Cmentarz znajduje się we wschodniej części Nasielska, na skraju miejscowości, w dolinie rzeczki Nasielnej, przy obecnej ulicy Kwiatowej. Zlokalizowany jest na działce o powierzchni ok. 2 ha, a istnienie nieruchomości cmentarnej w tym kształcie przed wybuchem drugiej wojny światowej znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach kartograficznych.

Historia cmentarza związana jest ściśle z rozwojem społeczności wyznania mojżeszowego w Nasielsku, który aż do XIX wieku stanowił miasto prywatne. Tutejsza gmina żydowska wykształciła się w XVII wieku, a cmentarz funkcjonował prawdopodobnie od wieku XVIII, chociaż jego powstanie datowane jest również w niektórych źródłach na okres wcześniejszy, związany z początkami lokalnej społeczności żydowskiej. Tutejsza gmina podlegała początkowo kahałowi w Tykocinie. Została wyodrębniona administracyjnie w XVIII wieku. Nowoutworzony kahał skupiał ludność żydowską ziemi zakroczymskiej, w tym gminy z Wyszkowa i Serocka. W okresie międzywojennym Nasielsk stanowił jedną z miejscowości województwa warszawskiego o najwyższym odsetku ludności żydowskiej. Ostateczny kres istnieniu liczącej ok. 3 tys. mieszkańców społeczności nastąpił po wybuchu II wojny światowej. W grudniu 1939 roku nasielscy Żydzi zostali wywiezieni z miejscowości, a cmentarz uległ dewastacji. Pozbawiona opieki nekropolia w latach powojennych ulegała dalszej degradacji. Nagrobki ze zdewastowanego cmentarza zostały przypuszczalnie przemieszczone a obszar cmentarza uległ naturalnemu zalesieniu. W 2012 roku udokumentowano in situ pojedyncze kamienie nagrobne, w tym także macewę granitową zidentyfikowaną dzięki inskrypcji jako nagrobek Awrahama Menachema. W 2019 roku, od strony ul. Kwiatowej, przy alei brzozowej ustawiono głaz pamiątkowy.

Cmentarz żydowski w Nasielsku jest istotnym składnikiem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Funkcjonująca przez co najmniej dwustu lat żydowska nekropolia jest ważnym, trwałym śladem wielowiekowej obecności niegdyś bardzo licznej społeczności żydowskiej w Nasielsku, będąc zarazem istotnym świadectwem kulturowej różnorodności tych terenów. Zniszczony cmentarz przetrwał jako obszar niezabudowany, zalesiony, bez wtórnych form zagospodarowania. Teren, mimo iż zdegradowany i pozbawiony czytelnego układu przestrzennego jest miejscem pochówku o dużym znaczeniu historycznym, trwale związanym z dawną ludnością żydowską, a wartości niematerialne cmentarza jako miejsca pamięci współdecydują o zabytkowym charakterze przedmiotowego terenu.


 

Forum Konserwatorskie 2020

poniedziałek, 28 września 2020 00:00

Aktualizacja

Informujemy, że tegoroczne Forum Konserwatorskie odbędzie się w dniach 9-10 października 2020 r. w trybie on-line na platformie Microsoft Teams Politechniki Warszawskiej. Lista osób do wygłoszenia referatów jest zamknięta, ale jeżeli ktoś chciałby posłuchać wykładów to może zgłosić swój udział najpóźniej do 2 października 2020 r. pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa.

Tegoroczne Forum organizowane jest przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Forum Konserwatorskie 2020 odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Do udziału w Forum zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli PKP, samorządów, pracowników uczelni, osoby zainteresowane zarządzaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów kolejowych. Zapraszamy również młodych naukowców i słuchaczy szkół doktorskich do zgłaszania wystąpień w ramach sesji Forum Młodych.

Formularz zgłoszeniowy

 

Strona 15 z 327

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g