Nowy wpis do rejestru zabytków – dawna elektrownia Twierdzy Modlin

poniedziałek, 21 grudnia 2020 09:22

Postanowiłem wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek Elektrowni Centralnej „Narew” położony przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi za zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Postępowanie przeprowadzone zostało na wniosek organizacji społecznej Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Budynek Elektrowni Centralnej „Narew” usytuowany został na terenie Twierdzy Modlin, w rejonie wału wschodniego półbastionu i wschodniego kleszcza pomiędzy cytadelą a rzeką Narew. Dokładna data budowy elektrowni „Narew” nie jest znana. Przyjmuje się, że budynek został wzniesiony przez Rosjan na przełomie XIX i XX w. lub w pierwszych latach XX w. (ok. 1906). W 1918 r. przeszedł on w ręce wojsk polskich, nie uległ większym uszkodzeniom w czasie I wojny światowej. Najprawdopodobniej wyposażenie elektrowni zostało zdemontowane lub zniszczone, ewentualnie uznano je za przestarzałe i nie wystarczająco wydajne na potrzeby wojska i miasta, ponieważ w 1924 r. w hali głównej elektrowni wykonano fundamenty pod nowe urządzenia. Elektrownia Centralna „Narew” została poświęcona i uroczyście otwarta dn. 24.05.1924 r., w pełni uruchomiono ją dn. 10.06.1924 r. Dostarczała ona prąd dla całego Modlina, zarząd nad nią pełnił Batalion Maszynowy Saperów, a następnie Szkoła Saperów w Modlinie. W hali głównej elektrowni znajdowały się dwie lokomobile stacjonarne (Maschinenfabrik R. Woldf A.G. Magdeburg-Buckau oraz Maschinenfabrik Badenia Weinheim) oraz cztery prądnice, w tym jedna przeniesiona ze zlikwidowanej elektrowni w Rembertowie, tzw. prądnica „rembertowska”. Ponadto w zachodnim skrzydle budynku mieściła się rozdzielnia elektryczna oraz stacja transformatorowa. Elektrownia została zmodernizowana w 1931 r. oraz ok. połowy lat 30. XX w., a prace polegały przede wszystkim na wymianie urządzeń technicznych. W tym czasie lokomobilę „Badenia” zastąpiono silnikiem spalinowym, ustawiono także 2 spalinowe agregaty prądotwórcze, w tym silnik typu 6CF 30/45 6-cylindrowy Diesla z doładowaniem „Wibu” (nowatorska konstrukcja inż. Wicińskiego i Bujaka) produkcji Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów oraz generator produkcji Zakładów Elektrotechnicznych Rohn-Zieliński SA Licencja Brown Boveri. Zmiany urządzeń technicznych i ich wymagań technicznych wymagały budowy nowej i adaptacji istniejącej zabudowy dla pomieszczenia zbiorników na paliwo (budynek u podnóża skarpy, korytarz w galerii skarpowej półbastionu), wykonania podziemnych rurociągów (w hali głównej i pomiędzy budynkiem a zbiornikami paliwa) oraz montażu kominów wyprowadzających spaliny (przy zachodniej elewacji oraz wolnostojący na murowanej podstawie od strony wschodniej (ob. nie istnieje). W skrzydle zachodnim wydzielono pomieszczenie urządzeń technicznych, obsługi agregatów i lokale socjalno-bytowe z węzłem sanitarnym (parter) oraz pomieszczenia urządzeń techniczno-ruchowych, warsztaty i biura dla dozoru technicznego (piętro). Elektrownia funkcjonowała do lat 50. XX w., a następnie utrzymywana była jako rezerwa strategiczna. Od lat 60. lub 70 . XX w. pomieszczenia elektrowni wykorzystywane były jako magazyn sprzętu i materiałów budowlanych. Obecnie budynek pozostaje nieużytkowany.

Budynek Elektrowni Centralnej „Narew” położony przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim to unikatowy przykład zachowanej do czasów współczesnych elektrowni z pierwszej połowy XX w., zaprojektowanej na potrzeby wojska i wykorzystywanej do lat 50. XX w. Pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów, oraz lokalizacji poza ścisłą zabudową Twierdzy, otrzymała ona dekoracyjne opracowanie elewacji, z bogatym detalem architektonicznym w postaci boniowanych przypór, rozbudowanego gzymsu wieńczącego z belkowaniem, dekoracyjnej oprawy otworów okiennych i drzwiowych. Ukształtowanie bryły, jej proporcje oraz wykorzystanie tradycyjnych rozwiązań architektonicznych doskonale wpisuje się w koncepcję zabudowy Twierdzy Modlin realizowaną przez Rosjan, a następnie kontynuowaną w nieco zmienionej formie przez Wojsko Polskie. Jednocześnie elektrownia otrzymała indywidualny charakter dzięki zastosowaniu pełnego tynkowania elewacji oraz poprzez wprowadzenie dużych otworów okiennych (obecnie zamurowanych, ale w dalszym ciągu czytelnych na elewacji). Zastosowanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach technicznych, wprowadzenie lamperii, otwartej konstrukcji więźby miało nie tylko charakter praktyczny, ale jest również świadectwem dbałości o jakość wykończenia wnętrz i wzajemne relacje wizualno-przestrzenne hali i zachodniego skrzydła. Bryła budynku utrwalona została w albumie pamiątkowym Modlina z 1924 r. i stanowi istotny element wizualny prawego brzegu Narwi w rejonie wału wschodniego półbastionu i wschodniego kleszcza przy cytadeli.

Wartość historyczna budynku wiąże się z dziejami Twierdzy Modlin oraz jest świadectwem postępu technicznego dokonującego się na początku XX w., a szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Elektrownia Centralna „Narew”, po krótkim remoncie została uroczyście otwarta i uruchomiona w 1924 r. zapewniając energię elektryczną dla całej Twierdzy. O znaczeniu budynku świadczy także wprowadzenie wówczas nowoczesnych, a obecnie unikatowych w skali kraju urządzeń technicznych, szczególnie zaś lokomobilowej maszyny parowej oraz silnika spalinowego wraz z generatorami i systemem „Wibu”. Budynek wiąże się również z dziejami jednostek i organizacji wojskowych - Batalionu Maszynowego Saperów, a następnie Szkoły Saperów w Modlinie.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Kolejny „świdermajer” trafił do rejestru zabytków

czwartek, 17 grudnia 2020 13:04

Wpisałem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego willę „Kazimierzówka”, wzniesioną na pocz. XX w., położoną przy ul. Trawiastej 16 w Warszawie, w dzielnicy Wawer, z uwagi na zachowane walory artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Postępowanie w przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało na wniosek właściciela obiektu.

Osiedle Anin powstało w wyniku parcelacji majątku rodziny Branickich. W 1909 r. rozparcelowano część terenu zwanego Aninem na cześć małżonki Branickiego, Anny z Potockich. Do 1914 r. na terenie Anina wytyczono 200 działek mieszkaniowych (letniskowych), w tym 8 przeznaczonych na park miejski. Dominowała zabudowa drewniana, willowa, najczęściej o jednej kondygnacji z poddaszem, z charakterystyczną bogatą dekoracją snycerską. W dwudziestoleciu międzywojennym Anin stał się jedną z popularniejszych miejscowości podmiejskich w sąsiedztwie Warszawy, szczególnie wśród inteligencji, artystów i wojskowych. Na terenie osiedla mieszkali m.in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński czy Jerzy Zaruba.

Nieruchomość przy ul. Trawiastej 16, (d. Al. Leśna 10, ul. Kościelna 5), d. nr hip. 33, została zakupiona w 1910 r. przez Edwarda Kleina. Usytuowaną w głębi posesji drewnianą willę wzniesiono przed 1914 r. (w 1910 r. lub w latach 1911-1912). Prawdopodobnie przed 1918 r. nieruchomość została zakupiona przez Kazimierza Sławińskiego, który nadał jej nazwę „Osada Kazimierzówka”. W czasie wojny polsko bolszewickiej w związku z bliskością frontu, w budynku mieściło się dowództwo I Pułku Szwoleżerów, kierowane przez płk. Gustawa Orlicz-Dreszera (do 1921). W 1935 r. willa została sprzedana Leonardowi i Stefanii Ruśkiewiczom, obecnie pozostaje w rękach prywatnych. Przed 1945 r. budynek został rozbudowany o parterową dobudówkę, po II wojnie światowej wzniesiono murowany aneks od strony północno wschodniej, a pierwotna duża działka została podzielona na mniejsze i zabudowana.

Budynek przy ul. Trawiastej 16 posiada istotne walory artystyczne jako indywidualnie zaprojektowane dzieło drewnianej architektury letniskowej wzniesione na początku XX w. Jest to ciekawy przykład połączenia stylistyki nadświdrzańskich willi o szalowanych elewacjach z zaakcentowanymi elementami konstrukcji, z architekturą zakopiańską, czytelną m.in. w dekoracji wysuniętych przed lico elewacji krokwi, wsporników (podpławnic), a szczególnie w dekoracji ganku, o charakterystycznym detalu z założonych na łuku belek (nawiązujących do zamkniętych łukiem otworów okien i drzwi, tzw. psów) i w opracowaniu balustrad.

Niewielkie ingerencje dokonywane wewnątrz budynku pozwoliły na zachowanie czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego oraz pierwotnej aranżacji i wystroju, którym są piece ceramiczne, sztukaterie, stolarka drzwiowa wraz z odrzwiami, klatka schodowa, podłoga z desek. O ile jednak zewnętrzna forma czerpie z architektury ludowej, o tyle wewnętrza budynku urządzono zgodnie z popularną jeszcze wówczas estetyką secesyjną. Pomimo zastosowania rozwiązań stylistycznych typowych dla zabudowy miejskiej z początku XX w., w przypadku przedmiotowego budynku stanowią one integralny element wystroju, a jednocześnie świadectwo ówczesnego gustu i oczekiwań odbiorców. Rozplanowanie przestrzeni stanowi ponadto konsekwencję letniskowego charakteru budynku, który pierwotnie przeznaczony był do czasowego korzystania.

Willa przy ul. Trawiastej 16 jest ponadto świadectwem rosnącej na początku XX w. popularności terenów uzdrowiskowych sąsiadujących od strony południowo-wschodniej z Warszawą, usytuowanych pomiędzy korytem Wisły a dawnymi borami mazowieckimi. Przedmiotowy budynek to jeden z pierwszych domów letniskowych wzniesionych na terenie osiedla mieszkaniowego Anin. Jego gabaryty, konstrukcja oraz forma architektoniczna odzwierciedlają uzdrowiskowy charakter osiedla oraz są pochodną ówczesnych ograniczeń budowlanych, narzucających gabaryty (jedna kondygnacja z poddaszem) oraz technologię (konstrukcja drewniana). Budynek jest jednocześnie jedną z niewielu istniejących do czasów współczesnych willi drewnianych z pierwszego etapu rozwoju osiedla Anin, o wysokim stopniu zachowania oryginalnej substancji budowlanej (w warstwie zewnętrznej oraz wewnątrz budynku). Ponadto dzieje budynku wiążą się z postacią mieszkającego w willi do 1921 r. płk. Gustawa Orlicz Dreszera i sztabu dowodzącego 1 Pułkiem Szwoleżerów w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a historyczny walor podnoszą dodatkowo widoczne na południowej elewacji ślady pocisków.

Ze względu na oryginalność substancji zabytkowej oraz widoczne walory artystyczne i estetyczne budynek stał się scenografią licznych produkcji filmowych, m.in. w serialu „Białe tango” (1982), w filmach „Kronika Wypadków Miłosnych” Andrzeja Wajdy (1986) czy „Tulipany” Jacka Borcucha (2005).

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Nowy wpis do rejestru zabytków – willa własna Jana Koszczyc Witkiewicza przy ul. Naruszewicza 20 w Warszawie

środa, 16 grudnia 2020 09:56

Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynku mieszkalnego wraz z terenem posesji, będącego dawniej willą własną architekta Jana Koszczyc Witkiewicza, wzniesioną w latach 1938-1939, ukończoną po 1945 r., położoną przy ul. A. Naruszewicza 20 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe obiektu.

Pierwszymi właścicielami działki o dawnym numerze hipotecznym 9741, obecnie Naruszewicza 20, na początku lat 30. XX w. zostali Jan i Henryka Witkiewiczowie, którzy przeznaczyli ją pod zabudowę mieszkaniową. Budynek został zaprojektowany przez Jana Koszczyc Witkiewicza w 1938 r., jak dom wielorodzinny o 5 lokalach mieszkalnych, przeznaczony dla rodziny oraz krewnych architekta. Tego samego roku rozpoczęto budowę, którą przerwał wybuch II wojny światowej. Budynek w stanie surowym przetrwał do 1944 r., uległ uszkodzeniu w wyniku działań prowadzonych w czasie Powstania Warszawskiego. W 1946 r., na podstawie umowy pomiędzy właścicielami Janem Witkiewiczem i spadkobiercami Henryki Heleny Witkiewiczowej oraz Centralą Handlową Przemysłu Chemicznego, nieruchomość została oddana Centrali w zarząd i użytkowanie (część lokali) w zamian za „odbudowę i ukończenie” budynku i garażu. Lokale, z wyjątkiem zajmowanych przez właścicieli budynku, przeznaczone miały być na potrzeby pracowników Centrali. W 1947 r. przygotowany został projekt (plan) ukończenia i odbudowy budynku przy ul. Naruszewicza 20, aut. inż. Anny Słupskiej. Jak wynika z adnotacji oraz wpisów do dziennika budowlanego projekt i realizacja budowy na każdym etapie konsultowana była z Witkiewiczem. W projekcie z 1949 r. dokonano nieznacznych zmian polegających m.in. na rezygnacji z tarasu w przyziemiu, zmianie podziałów okiennych i wielkości okien na poddaszu od strony południowej i od strony zachodniej, zróżnicowaniu wysokości dachu. Ponadto zaprojektowany został garaż wraz ze ścianą parawanową łączącą go z budynkiem mieszkalnym. W 1960 r. opracowano projekt wstępny kolorystycznego opracowania elewacji, zgodnie z którym obramienia okienne i narożniki ścian oraz gzymsy kordonowe i wieńczące zostały zaakcentowane za pomocą cegły klinkierowej, elewacje zaś pomalowano na kolor jasnobeżowy. W latach 90. XX w willa została zwrócona prawowitym właścicielom.

Wartość historyczna budynku wiąże się przede wszystkim z sylwetką cieszącego się wysokim uznaniem architekta Jana Koszczyc Witkiewicza, który od 1925 r. mieszkał i tworzył w Warszawie, autora m.in. budynku Szkoły Głównej Handlowej. Obiekt, zaprojektowany jako własny dom rodzinny architekta, nosi cechy charakterystyczne dla projektów budynków mieszkaniowych autorstwa Witkiewicza, stanowi jednocześnie świadectwo dziejów tej części Mokotowa oraz koncepcji urbanistycznej przewidującej niską, jedno- lub wielorodzinną zabudowę z zielenią, a także rosnącego prestiżu tej części miasta. Historia budynku, jego koncepcji architektonicznych, budowy przerwanej przez działania wojenne oraz przeciągający się proces powojennej odbudowy doskonale odzwierciedla trudności w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego w Warszawie po wojnie, a także trwałości rozwiązań architektonicznych rozpowszechnionych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Dom własny wybitnego architekta Jana Koszczyc Witkiewicza jest ponadto cennym przykładem modernistycznego budynku wielorodzinnego, który wpisuje się w willową zabudowę wznoszoną pod koniec lat 30. XX w. między ul. Puławską a Al. Niepodległości. Proporcje i bryła budynku, pomimo wprowadzanych zmian na etapie koncepcyjnym oraz po 1945 r. zachowują oryginalny charakter, a kontrast pomiędzy statycznym w odbiorze opracowaniem elewacji północnej z rozbudowaną kompozycją elewacji południowej w dalszym ciągu pozostaje czytelny. Zaprojektowane w latach 60. XX w. opracowanie elewacji nawiązuje do pierwotnej koncepcji architekta z 1938 r. i wykorzystuje charakterystyczne dla projektów Witkiewicza zestawienia tynkowanych ścian i klinkieru. Zachowany w znacznym stopniu układ funkcjonalno-przestrzenny lokali mieszkalnych i klatki schodowej o minimalistycznym wystroju z zachowaną metalową balustradą i posadzką z lastriko, stanowią elementy pierwotnej koncepcji architektonicznej budynku, czytelnej na zachowanych projektach z lat 30. i 40. XX w. Bogata dokumentacja projektowa i budowlana budynku pozwala ponadto prześledzić proces stopniowego przekształcania jego formy architektonicznej i wystroju, w zależności od zmieniających się potrzeb, możliwości ekonomicznych oraz preferencji artystycznych użytkowników.

prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

 

Strona 12 z 327

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g