ZDALNY URZĄD

poniedziałek, 09 listopada 2020 08:24

ZDALNY URZĄD

Szanowni Państwo!

Do 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym wprowadzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1931) obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Dlatego zmuszeni jesteśmy ograniczyć osobiste załatwianie spraw w urzędzie. W sprawach bieżących zachęcamy do kontaktu mailowego z inspektorami zajmujących się Państwa sprawą.

Odwołana zostaje większość wyjazdów w teren oraz spotkania w urzędzie, z wyjątkiem odbioru prac, zatwierdzania kosztorysów i rozliczania dotacji, w przypadku których spotkania umawiane będą przez pracownika prowadzącego sprawę. Kontaktowanie się w trybie skarg i wniosków jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Prosząc o wyrozumiałość, zalecamy przesyłanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /wuoz/SkrytkaESP) lub pocztą: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, Warszawa 00-373.

W podobnym trybie pracować będą delegatury naszego urzędu w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach (szczegóły i dane kontaktowe - na podstronach delegatur urzędu).

Informacji telefonicznej udzielają przede wszystkim sekretariaty urzędu i delegatur, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kontakt telefoniczny do sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie:  tel. 22 44 30 400, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Kontakt do Wydziału Zabytków Warszawy: tel. dyżurny 22 398 38 09 (w godzinach 11.00 – 13.00, z wyjątkiem środy), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Delegatura w Ciechanowie, tel. 23 672 49 52, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Delegatura w Ostrołęce, tel. 29 764 22 38, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Delegatura w Płocku, tel. 24 262 76 71, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Delegatura w Radomiu, tel. 48 363 92 14, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Delegatura w Siedlcach, tel. 25 633 94 58, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Na podstawie par. 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758).

 

Cmentarz żydowski w Nasielsku w rejestrze zabytków

wtorek, 06 października 2020 10:23

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego cmentarz żydowski położony w Nasielsku, z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Cmentarz znajduje się we wschodniej części Nasielska, na skraju miejscowości, w dolinie rzeczki Nasielnej, przy obecnej ulicy Kwiatowej. Zlokalizowany jest na działce o powierzchni ok. 2 ha, a istnienie nieruchomości cmentarnej w tym kształcie przed wybuchem drugiej wojny światowej znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach kartograficznych.

Historia cmentarza związana jest ściśle z rozwojem społeczności wyznania mojżeszowego w Nasielsku, który aż do XIX wieku stanowił miasto prywatne. Tutejsza gmina żydowska wykształciła się w XVII wieku, a cmentarz funkcjonował prawdopodobnie od wieku XVIII, chociaż jego powstanie datowane jest również w niektórych źródłach na okres wcześniejszy, związany z początkami lokalnej społeczności żydowskiej. Tutejsza gmina podlegała początkowo kahałowi w Tykocinie. Została wyodrębniona administracyjnie w XVIII wieku. Nowoutworzony kahał skupiał ludność żydowską ziemi zakroczymskiej, w tym gminy z Wyszkowa i Serocka. W okresie międzywojennym Nasielsk stanowił jedną z miejscowości województwa warszawskiego o najwyższym odsetku ludności żydowskiej. Ostateczny kres istnieniu liczącej ok. 3 tys. mieszkańców społeczności nastąpił po wybuchu II wojny światowej. W grudniu 1939 roku nasielscy Żydzi zostali wywiezieni z miejscowości, a cmentarz uległ dewastacji. Pozbawiona opieki nekropolia w latach powojennych ulegała dalszej degradacji. Nagrobki ze zdewastowanego cmentarza zostały przypuszczalnie przemieszczone a obszar cmentarza uległ naturalnemu zalesieniu. W 2012 roku udokumentowano in situ pojedyncze kamienie nagrobne, w tym także macewę granitową zidentyfikowaną dzięki inskrypcji jako nagrobek Awrahama Menachema. W 2019 roku, od strony ul. Kwiatowej, przy alei brzozowej ustawiono głaz pamiątkowy.

Cmentarz żydowski w Nasielsku jest istotnym składnikiem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Funkcjonująca przez co najmniej dwustu lat żydowska nekropolia jest ważnym, trwałym śladem wielowiekowej obecności niegdyś bardzo licznej społeczności żydowskiej w Nasielsku, będąc zarazem istotnym świadectwem kulturowej różnorodności tych terenów. Zniszczony cmentarz przetrwał jako obszar niezabudowany, zalesiony, bez wtórnych form zagospodarowania. Teren, mimo iż zdegradowany i pozbawiony czytelnego układu przestrzennego jest miejscem pochówku o dużym znaczeniu historycznym, trwale związanym z dawną ludnością żydowską, a wartości niematerialne cmentarza jako miejsca pamięci współdecydują o zabytkowym charakterze przedmiotowego terenu.


 

Forum Konserwatorskie 2020

poniedziałek, 28 września 2020 00:00

Aktualizacja

Informujemy, że tegoroczne Forum Konserwatorskie odbędzie się w dniach 9-10 października 2020 r. w trybie on-line na platformie Microsoft Teams Politechniki Warszawskiej. Lista osób do wygłoszenia referatów jest zamknięta, ale jeżeli ktoś chciałby posłuchać wykładów to może zgłosić swój udział najpóźniej do 2 października 2020 r. pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa.

Tegoroczne Forum organizowane jest przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Forum Konserwatorskie 2020 odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Do udziału w Forum zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli PKP, samorządów, pracowników uczelni, osoby zainteresowane zarządzaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów kolejowych. Zapraszamy również młodych naukowców i słuchaczy szkół doktorskich do zgłaszania wystąpień w ramach sesji Forum Młodych.

Formularz zgłoszeniowy

 

Strona 2 z 314

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g