Kamienica przy ul. Miodowej 3 w Warszawie zabytkiem

piątek, 02 lutego 2018 15:48

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Miodowej 3 w Warszawie, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i naukowe.

Pierwotna, ośmiokondygnacyjna kamienica Z. Alberga powstała w 1912 roku wg projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa. W czasie Powstania Warszawskiego została zniszczona w 48%. Jesienią 1949 roku przystąpiono do robót rozbiórkowych i budowlanych. W maju 1952 roku zatwierdzono projekt architektoniczny budynku wykonany przez arch. Bronisława Iwańczyka. Inwestycję zakończono dopiero w 1956 roku. Budynek w nowej odsłonie uzyskał klasycyzującą, historyczną szatę, zmniejszone otwory okienne z kamiennymi obramieniami oraz stromy mansardowy dach kryty dachówką ceramiczną.

Obiekt posiada wartości artystyczne, wynikające w szczególności z zachowanej, reprezentacyjnej sieni oraz klatki schodowej, stanowiące pozostałości z pierwotnej budowli z 1912 roku, które otrzymały bogatą dekorację oraz zostały wykończone marmurowymi okładzinami. Nie bez znaczenia jest również skromny, powojenny detal - kamienny cokół, opaski wokół witryn i otworów drzwiowych, poziome boniowanie, podokienniki w postaci płycinowych ramek z cokołami - nadający kamienicy jednolitą, historyzującą formę, dostosowaną do otaczającej ją zabudowy. Istniejąc w poprzedniej ośmiokondygnacyjnej formie stanowiła zbyt wyrazistą dominantę, stojącą w opozycji do pobliskiego kościoła św. Anny czy pałacu prymasowskiego, jak również nadmiernie wyróżniałaby się w panoramie widocznej z nowo budowanej trasy W-Z. Powyższe świadczy także o wartościach naukowych kamienicy, która dokumentuje powojenną odbudowę Warszawy, a w szczególności jej najstarszej części, którą oczyszczono z narosłej głównie w XIX wieku chaotycznej zabudowy mieszkalnej i usługowej, jednocześnie odsłaniając i eksponując najbardziej wartościowe dla tożsamości miasta obiekty architektoniczne i fortyfikacyjne.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

 

Pierwsze spotkanie z cyklu „Skarby i tajemnice Piotrówki”

poniedziałek, 29 stycznia 2018 15:01

Pierwszy z serii wykładów, organizowanych m.in. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu odbył się 28. stycznia.2018 r. w Radomiu. Poprowadziła go dr Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. Wykład „Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce” dotyczył wykorzystywania drewna różnych gatunków drzew i krzewów do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego ze stanowiska Radom 2. Obrazowo pokazano, jakie gatunki drzewa i do jakich wyrobów oraz przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano na przestrzeni wczesnego średniowiecza i średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem badan laboratoryjnych i analiz drewna, pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych na grodzisku Piotrówka w Radomiu, realizowanych przez zespół archeologów Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w latach 2009 -2013. Po wykładzie zainteresowanym umożliwiono zapoznanie się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów. Więcej informacji o cyklu spotkań znajduje się tutaj i na stronach pozostałych organizatorów.


Informację opracował:
Witold Bujakowski
Kierownik Delegatury WUOZ w Radomiu 

Rekordowa kwota na dotacje na mazowieckie zabytki

piątek, 26 stycznia 2018 10:02

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 28 lutego 2018 r. upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy. Kwota do podziału to ponad 19 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20 lub w delegaturach: w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Ciechanowie. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w Warszawie lub delegaturze urzędu, a w przypadku przesłania listem, data stempla pocztowego.

Wnioski o udzielenie dotacji MWKZ na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz restauratorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja poniesionych nakładów) można składać do 30 czerwca 2018 r.

Z wnioskiem może wystąpić właściciel zabytku wpisanego do rejestru lub osoba posiadająca obiekt wpisany do rejestru zabytków w trwałym zarządzie.

Wykaz działań podlegających dofinansowaniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w tym miejscu.

W ubiegłym roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków udzielił dotacji m.in. na prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, znajdujących się na bramie głównej prowadzącej na teren kościoła w Krasnem (20 tys. zł), na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele w Miszewie Murowanym (10 tys. zł), czy na remont wież kościelnych i zachodniego szczytu w Bazylice Zwiastowania N.M.P. w Czerwińsku nad Wisłą (35 tys. zł).


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 10 z 266

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g