Oświadczenie w sprawie murali „Foton” i „Jubiler” na kamienicy przy ul. Targowej 15

piątek, 19 lipca 2019 18:00

W dniu 19.07.2019 roku odbyła się kontrola prawidłowości procedowania wniosków dot. murali przy ul. Targowej 15 oraz kontrola zgodności przeprowadzonych przez inwestora prac z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kontrola wykazała uchybienia po obydwu stronach postępowania, dlatego mając na uwadze interes społeczny, podjęte zostały natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie zamalowanych murali.

Przedstawiciel inwestora złożył jednoznaczną pisemną deklarację o wycofaniu się z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz o dołożeniu wszelkich starań do przywrócenia murali „Foton” i „Jubiler” (Pobierz).

Zapewniamy, że w stosunku do osób, które dopuściły się uchybień ze strony urzędu zostaną wyciągnięte konsekwencje. Będziemy na bieżąco informować o dalszych działaniach MWKZ.


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
prof. dr hab. Jakub Lewicki

 

Oświadczenie w sprawie murali „Foton” i „Jubiler” na kamienicy przy ul. Targowej

piątek, 19 lipca 2019 08:42

W związku z usunięciem murali na szczytowych ścianach kamienic przy ul. Targowej informuję, że podejmę konsekwencje wobec osób, które wydały decyzję zezwalającą na usunięcie murali. Dzisiaj zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca wszystkie dotychczasowe działania w tej sprawie. Będę też wszystkimi dostępnymi mi narzędziami prawnymi dążył do przywrócenia usuniętych murali. Murale te były ważną częścią tożsamości miasta. Do czasu opublikowania wyników kontroli, co stanie się niezwłocznie, proszę o wstrzymanie się z dalszymi komentarzami w tej sprawie.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki...

poniedziałek, 15 lipca 2019 15:57

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688)

Zakończenie naboru: 06.08.2019 r.
Termin realizacji zadania: 15.11.2019 r.


Zapraszamy do udziału!


1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Pobierz plik Ogloszenie_o_konkursie.pdf

2. Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Pobierz plik Zalacznik1.pdf

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Pobierz plik

Komunikat MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Pobierz plik

Drugi Komunikat MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
Pobierz plik

 

Strona 10 z 300

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g