Oświadczenie w sprawie murali „Foton” i „Jubiler” na kamienicy przy ul. Targowej

piątek, 19 lipca 2019 08:42

W związku z usunięciem murali na szczytowych ścianach kamienic przy ul. Targowej informuję, że podejmę konsekwencje wobec osób, które wydały decyzję zezwalającą na usunięcie murali. Dzisiaj zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca wszystkie dotychczasowe działania w tej sprawie. Będę też wszystkimi dostępnymi mi narzędziami prawnymi dążył do przywrócenia usuniętych murali. Murale te były ważną częścią tożsamości miasta. Do czasu opublikowania wyników kontroli, co stanie się niezwłocznie, proszę o wstrzymanie się z dalszymi komentarzami w tej sprawie.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki...

poniedziałek, 15 lipca 2019 15:57

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688)

Zakończenie naboru: 06.08.2019 r.
Termin realizacji zadania: 15.11.2019 r.


Zapraszamy do udziału!


1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Pobierz plik Ogloszenie_o_konkursie.pdf

2. Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Pobierz plik Zalacznik1.pdf

 

Nie żyje Pan Andrzej Tucholski

poniedziałek, 15 lipca 2019 10:53

W dniu 12 lipca 2019 roku z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wspaniałego Człowieka i Naszego Drogiego Przyjaciela Ś. p. Andrzeja Tucholskiego, gł. specjalisty ds. zabytków archeologicznych w Delegaturze WUOZ w Płocku, archeologa z pasją, miłośnika historii Sierpca, Płocka i okolic, inicjatora badań i poszukiwacza sierpeckiego zamku, autora wielu publikacji z zakresu archeologii, mentora młodszych pokoleń archeologów.

Andrzeju, zawsze będziemy wspominać Twoje historie i anegdoty, a w naszych sercach i pamięci pozostaniesz uśmiechnięty, pogodny, życzliwy, skromny i pomocny.


Nekrolog od rodziny

Nekrolog od MWKZ 
 

Strona 1 z 291

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g