Kancelaria urzędu ponownie otwarta

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku 25 maja br. przywracamy możliwość osobistego załatwiania spraw w kancelarii naszego urzędu w godzinach od 9 do 15, przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów), by minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. W przypadku naszego budynku, będą to dwie osoby, ponieważ jedno stanowisko obsługuje interesantów Stołecznego Konserwatora Zabytków. Pozostałe osoby będą proszone o oczekiwanie na zewnątrz. Aby maksymalnie skrócić czas wizyty w urzędzie, zachęcamy do przynoszenia gotowych, wypełnionych wniosków.

Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które wznawiają bieg od 25 maja 2020 r.

Otwarcie kancelarii umożliwiło rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g